• Novinky

      • Európsky deň jazykov

      • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

       Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

       Aj na našej škole sme si pripomenuli 20. výročie Európskeho dňa jazykov rôznymi aktivitami.

       Žiaci IX.B sa na hodine anglického jazyka zoznámili s posunkovou rečou, vyskúšali si abecedu a názvy jednotlivých európskych krajín. Taktiež si užili zábavu s jazykmi - zistili, čo sú palindromy ( slová a vety, ktoré sa čítajú tak isto od začiatku ako od konca), snažili sa povedať najdlhšie slová v rôznych jazykoch a vysloviť viaceré jazykolamy. Zahrali si aj pexeso, v ktorom hľadali páry písmen a taktiež na základe ukážky hádali, aký jazyk počuli.

       Žiaci VII.A na hodine výtvarnej výchovy nakreslili návrhy na tričko do súťaže "Tričko Európskeho dňa jazykov", ktorá trvá do 31.12.2021.

        

      • Keď príde jeseň ...

      • Keď príde jeseň, je čas na tradičnú jesennú zábavu púšťania šarkanov.                                Deti z XII. oddelenia  ŠKD využili  slnečné a hlavne veterné počasie .                           A takto nádherne im to lietalo ...

      • Šarkany

      •  

       "Papierová hlava, mašličkový chvost, pod oblohou lieta deťom pre radosť..."  Vlastnoručne vyrobené šarkany deťmi z III.E 

      • Jeseň

      • Jeseň, pani bohatá, farbí stromy dozlata, premaľúva celý sad...

       Aj deti z VIII. oddelenia (3.A, IV.C) vytvorili pomocou bavlniek farebný, jesenný strom, ktorý sa im takto pekne vydaril 👍🌳🍁🍂.

      • Výstava z jesennej úrody

      • Deti v Janíkovciach v spolupráci s rodičmi pripravili veľmi peknú výstavu z jesennej úrody z ich záhrad. Bude nám všetkým pripomínať, že cenné vitamíny zo záhrady sa nedajú ničím nahradiť. Okrem toho výzdoba okrášľuje vchod do školy, preto sa nám v týchto dňoch chodí do školy radostnejšie. :)

      • Tréneri v škole

      • Naša škola sa v tomto šk. roku zapája do niekoľkých projektov zameraných na šport. Jedným z nich je program " Tréneri v škole", ktorý zapája kvalifikovaných, vyškolených trénerov spoločne so zodpovedajúcimi pedagógmi do vyučovacieho procesu hodín telesnej a športovej výchovy v 1. a 2. ročníku základnej školy.

       Program "Tréneri v škole" vznikol pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, s  podporou MŠVVaŠ SR.

      • Zatoč s odpadom

      • Žiaci IV. A sa zapojili do environmentálneho projektu Zatoč s odpadom. Realizovali prvú septembrovú výzvu Systém verzus jednotlivec. Žiakov aktivity zaujali. Bolo zaujímavé, koľko informácií majú ohľadom odpadu, triedenia, ďalšieho využitia.

      • Európsky týždeň mobility

      • Aj deti z VIII. oddelenia ŠKD si v rámci Európskeho týždňa mobility ,,zajazdili "na historickom bicykli tzv. Velocipéde z r.1861, ktorý nemal reťaz, ale mal pedále.

      • Potravinová zbierka

      • Od 1. 10. - 17. 10. 2021 sa bude na našej škole konať Potravinová zbierka v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe (17. 10.).

       Žiaci môžu trvanlivé potraviny (ryža, strukoviny, cestoviny, múka, detská krupica, detské výživa, detské príkrmy, instantné polievky, konzervy, káva, čaj, olej, ocot, cukor, soľ, koreniny, med, lekvár, puding, sušené ovocie, sušienky, sušené mlieko...) prípadne drogériu (prací prostriedok, prostriedok na umývanie riadu, dezinfekcia, sprchový gél, šampón, zubná pasta, toaletný papier...) nosiť svojim triednym učiteľom.

       Veríme, že sa nám podarí vyzbierať dostatok potravín a pomôcť tak ľuďom a rodinám, ktoré to potrebujú.

      • Európsky týždeň mobility

      • V rámci Európskeho týždňa mobility v dňoch od 16.9. do 22.9.2021 sme vyzvali deti z 13. a 14. oddelenia Školského klubu v Janíkovciach k tomu, aby absolvovali cestu do školy a zo školy na bicykli, kolobežke, či pešo. V škole sme sa venovali teórii o bezpečnosti na ceste, ochrane vlastného zdravia a zdravia nášho životného prostredia, ktoré z danej výzvy vyplývajú. Aktívne sme realizovali hry ako Semafor, Autá, jazda slušnosti a krasojazda na kolieskových korčuliach. Inšpirovali sme deti, aby takto pokračovali v každodennom živote.

      • TÝŽDEŇ MOBILITY V II.E

      • Aj v triede II.E sme sa počas Európskeho  týždńa mobility venovali rôznym činnostiam. Deti si zasúťažili na kolobežkách, zahrali sa hru "Na policajtov a zlodejov", rozprávali sme sa o bezpečnosti na cestách, zo šišiek deti zhotovili krásny bicykel  a tiež sme vyrábali dopravné značky  . Bolo to zábavné aj poučné a deti sa veľa naučili.

      • Európsky týždeň športu v IV.A

      • 16. 9.2021 si žiaci zo IV. A priniesli do školy bicykle a kolobežky a presvedčili sa, že toto je oveľa väčšia zábava svoje a s prepravou, ako sedieť v aute. 

       Žiaci IV. A si 20. 9. 2021 vyskúšali netradičné športové aktivity v rámci Európskeho týždňa športu a opäť  urobili niečo pre svoje zdravie.

      • Dotácia na stravu

      • Vážení žiadatelia,

       vzhľadom na skutočnosť, že niektorí zriaďovatelia škôl a rodičia z dôvodu dovolenkového obdobia nestihli zareagovať na zmeny v poskytovaní dotácií na stravu a podklady k poskytnutiu dotácie nestihli predložiť v zákonom stanovenom termíne (do 10.08.2021), rozhodli sme sa im vyjsť v ústrety a umožniť zriaďovateľom dodatočne doplniť oprávnené deti. Zriaďovateľ má ešte možnosť predložiť zmenový zoznam na úrad (doplniť deti v HN, ŽM, bez zvýšeného daňového bonusu) najneskôr v termíne do 10.09.2021, pričom deti doplnené v tomto termíne, budú mať nárok na dotáciu na stravu od mesiaca september 2021.

        

       Zároveň uvádzame, že nakoľko dotácia na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 bola už zriaďovateľom preddavkovo poskytnutá, dodatočne dohlásené deti, bude musieť zriaďovateľ finančne vykryť z nevyčerpanej dotácie za predchádzajúce obdobie, resp. z vlastného rozpočtu, avšak uvedené mu bude doplatené pri zúčtovaní dotácie za rozpočtový rok 2021. Informácie v tejto veci sú zverejnené aj na webovom sídle ústredia: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

        

       Taktiež uvádzame, že stále platí povinnosť žiadateľa mesačne aktualizovať zoznamy oprávnených detí (nové deti v HN alebo ŽM a aj deti v poslednom ročníku materskej školy, ktoré dovŕšili 6 rokov veku nahlásiť „úbytok“ dieťaťa a deti v základnej škole, ktoré dovŕšili 15 rokov veku nahlásiť  „prírastok“ dieťaťa).  Žiadateľ je povinný zmeny, ktoré majú vplyv pre výpočet sumy dotácie úradu oznámiť do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.

        

       Zriaďovateľom odporúčame zmeny v oprávnených deťoch uvádzať na tlačive – zoznam oprávnených detí na poskytnutie dotácie (pri dieťati, pri ktorom nastala zmena uviesť „prírastok“, resp. „+“ alebo „úbytok“, resp. „-“).

       Dotácie na stravu od 01.08.2021