• Školská poradkyňa

    • Mgr. Zuzana Gúcka

    • KABINET ŠKOLSKÉHO PORADCU – 3. poschodie, č. dverí 306  (prechod cez výtvarný ateliér)

     Konzultačné hodiny:   štvrtok od 10:35 do 13:30 hod

                                           každý deň od 7.35 do 7.55 hod.

                                                    / vopred nahlásiť /

     E-mail:  gucka.zsfatranskanr@gmail.com

     Tel. : 0911 657 804

   •  

    Ročný plán školského poradenstva

    Vzor-učebná-zmluva-od-9-2019

    Dôležité termíny

     

     17. 05. 2023  Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ

    22.03. 2023  - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ /náhradný termín 04.04. 2023/

     

    1. kolo prijímacích skúšok

    Talentové prijímacie skúšky pre žiakov 8. a 9. roč. -  

    21.3- - 14.4. 2023 – iba pre stredné športové školy, prvá fáza

    28.4.- 03.05. 2023 – 1. termín, talentové skúšky a overenie zdravotnej spôsobilosti pre stredné športové školy, druhá fáza

     11.5. - 15.05. 2023 – 2. termín,  talentové skúšky a overenie zdravotnej spôsobilosti pre stredné športové školy, druhá fáza

     

    Prijímacie skúšky na netalentové odbory pre žiakov 5. a 9. roč.

     04.-05.2023 – 1. termín

     09.- 10.05. 2023 – 2. termín

     

    2. kolo prijímacích skúšok

    20.6. – 21.6. 2023

     

     Kritériá na jednotlivé odbory?

     

     Kliknite na: www.zoznamskol.eu

                      www.istp.sk

                      www.trendyprace.sk 

                      www.svs.edu.sk/proforient.aspx

                      www.mojdual.sk

     

    Ktoré študijné a učebné odbory sú žiadané na trhu práce a ktorí absolventi SŠ a SOŠ sú nad rozsah potrieb trhu práce?

    Odpoveď nájdete na www.minedu.sk.

     

    Chcete, aby vaše dieťa bezpečne používalo internet?

    Využite tieto webové sídla:   www.zodpovedne.sk

                                                     www.pomoc.sk