• Školská poradkyňa

    • Mgr. Zuzana Gúcka

    • KABINET ŠKOLSKÉHO PORADCU – 3. poschodie, č. dverí 306  (prechod cez výtvarný ateliér)

     Konzultačné hodiny:   pondelok od 11.40 do 14.00 hod

                                           každý deň od 7.35 do 7.55 hod.

                                                    / vopred nahlásiť /

     E-mail:  gucka.zsfatranskanr@gmail.com

     Tel. : 0911 657 804

   •  

    Strategický plán školského poradenstva

    Vzor-učebná-zmluva-od-9-2019

     

     Kritériá na jednotlivé odbory?

     

     Kliknite na: www.zoznamskol.eu

                      www.istp.sk

                      www.trendyprace.sk 

                      www.svs.edu.sk/proforient.aspx

                      www.mojdual.sk

     

    Ktoré študijné a učebné odbory sú žiadané na trhu práce a ktorí absolventi SŠ a SOŠ sú nad rozsah potrieb trhu práce?

    Odpoveď nájdete na www.minedu.sk.

     

    Chcete, aby vaše dieťa bezpečne používalo internet?

    Využite tieto webové sídla:   www.zodpovedne.sk

                                                     www.pomoc.sk

     

    Termíny konania prijímacej skúšky – ZMENA!!!

    1.KOLO:

    ostatné odbory    

      1.  1.termín: 2. alebo 3. mája 2022
      2. 2. termín: 9. alebo 10. mája 2022  

     

    talentové odbory

    1.termín: 4., 5. alebo 6. mája 2022

    2.termín: 11., 12. alebo 13. mája 2022

     

    2.KOLO:

    21. júna 2022 (výnimočne dokončenie 22. Júna 2022)