• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola, Fatranská 14, Nitra na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Základná škola, Fatranská 14, Nitra
    • Telefón
    • 037/658 60 45, 6
    • Adresa školy
    • Fatranská 14, 949 01 Nitra
     949 01 Nitra
     Slovakia
    • t.č. ekonómka / mzdárka
    • 037/658 60 45, 6
    • IČO
    • IČO: 37861310
    • DIČ
    • DIČ: 2021613330
    • Školská jedáleň
    • 037/733 42 80
    • Elokované pracovisko
    • Základná škola, Hlavná 299/82, 949 07 Nitra - Janíkovce
    • Telefón Janíkovce
    • 037/656 11 28