• Vedenie školy

     • Vedenie školy

     • Riaditeľka školy 

      RNDr. Slavomíra Palková

       

      Zástupkyne riaditeľky školy:

      1. stupeň - Mgr. Iveta Varganová

      tel.: 037/6586046

      e-mail: zsfatranskanr@gmail.com

       

      2. stupeň - Mgr. Anita Balková

      tel.: 037/6586046

      e-mail: zsfatranskanr@gmail.com

       

      Vedúca vychovávateľka:

      Mgr. Gabriela Farkašová