• 2% z dane

    • 2% z dane pre našu školu

    • Milí rodičia,

     podporte, prosím, našu školu a pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Ako postupovať:

     Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

     1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
     2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
     3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
     4. Stiahnite si a vyplňte vyhlásenie.
     5. Obe tieto tlačivá (vyhlásenie spolu s potvrdením), doručte: k nám do školy do 24. apríla 2023 alebo do 30.apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

      

     Podávate si daňové priznanie sami?

     1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
     2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám poukázať, minimálne však 3 Eur
     3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

                            Obchodné meno alebo názov:     SRRZ - Rodičovské združenie pri Základnej škole

                            Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo:     Fatranská 14, 949 01 Nitra

                            Právna forma:                                Občianske združenie

                            Identifikačné číslo: (IČO):             173196170288

             4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania

                       (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

     Ste právnická osoba?

     1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
     2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
     3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).
     4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

                            Obchodné meno alebo názov:     SRRZ - Rodičovské združenie pri Základnej škole

                            Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo:     Fatranská 14, 949 01 Nitra

                            Právna forma:                                Občianske združenie

                            Identifikačné číslo: (IČO):             173196170288

              5. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

              6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad 

                  (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov

      

     Vopred veľmi pekne ďakujeme!!!  

     Kolektív ZŠ Fatranská

      

     Potvrdenie o zaplatení dane

     Vyhlásenie

     Postup