• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
   Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.j.1984/2023 zo dňa 28. 6. 2023 2 537,00 s DPH 18.09.2023 Mesto Nitra 18.09.2023
   Zmluva 26/2023 Dodatok č. 1 ku Zmluve 7/2023 803,00 s DPH 18.09.2023 ŠK Karate Farmex ZŠ Fatranská 14, Nitra 20.09.2023
   Zmluva 25/2023 Dodatok č. 1 ku Zmluve 4/2023 2 272,00 s DPH 18.09.2023 House of dance o.z. ZŠ Fatranská 14, Nitra 18.09.2023
   Zmluva 24/2023 Dodatok č. 1 ku Zmluve 10/2023 2 106,00 s DPH 18.09.2023 Eduard Tomek ZŠ Fatranská 14, Nitra 18.09.2023
   Zmluva 23/2023 Dodatok č. 1 ku Zmluve 3/2023 1 404,00 s DPH 14.09.2023 Ing. Róbert Gajdoš ZŠ Fatranská 14, Nitra 17.09.2023
   Zmluva 22/2023 Dodatok č. 1 ku Zmluve 6/2023 1 674,00 s DPH 14.09.2023 INg. Ján Paľaga ZŠ Fatranská 14, Nitra 17.09.2023
   Zmluva 21/2023 Dodatok č. 1 ku Zmluve 8/2023 1 443,00 s DPH 14.09.2023 Ing. Martin Sliva ZŠ Fatranská 14, Nitra 17.09.2023
   Zmluva 20/2023 Dodatok č. 1 ku Zmluve 11/2023 1 116,00 s DPH 14.09.2023 Marta Žibritová ZŠ Fatranská 14, Nitra 17.09.2023
   Faktúra ŠJ Jún 2023 s DPH 30.06.2023 01.07.2023
   Faktúra ŠJ Jún 2023 s DPH 30.06.2023 01.07.2023
   Zmluva 18/2023 Predĺženie zmluvy - školské ovocie s DPH 23.06.2023 Rajo s.r.o. 23.06.2023
   Zmluva 17/2023 Zmluva o spolupráci - FinQ s DPH 21.06.2023 FinQ Centrum, n.o 23.06.2023
   Faktúra ŠJ Máj 2023 s DPH 31.05.2023 05.06.2023
   Faktúra ŠJ Máj 2023 s DPH 31.05.2023 05.06.2023
   Zmluva 15/2023 nájomná zmluva 450,00 s DPH 25.05.2023 Obvodná poľovnícka komora Nitra 25.05.2023
   Zmluva 16/2023 nájomná zmluva – prenájom telocvične 1.176.- s DPH 12.05.2023 BKM SPU Nitra 12.05.2023
   Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č 2/2022 s DPH 10.05.2023 Eva Bedeová Energocentrum 10.05.2023
   Zmluva Darovacia zmluva s DPH 09.05.2023 MADEl Slovakia, s.r.o. 09.05.2023
   Zmluva Potraviny pre stravníkov ZŠ Fatranská 21887.52sDph/mesiaczavšetkýchdodávateľovspolu s DPH 01.05.2023 01.06.2023
   Zmluva Potraviny pre stravníkov ZŠ Fatranská 21887.52sDph/mesiaczavšetkýchdodávateľovspolu s DPH 01.05.2023 01.06.2023
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/120