• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
  Zmluva Dodatok k zmluve č.1/9/2014 o poskytovaní služieb s DPH 23.05.2022
  Zmluva 8 Dodatok č. 8 k zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy 3.684.- s DPH 16.06.2022 Mesto Nitra
  Faktúra Kniha prijatých faktúr za obdobie 1.3.2022 -31.3.2022 - jedáleň s DPH 31.03.2022 Viacero
  Zmluva 3/2022 Nájomná Zmluva 480,00 s DPH 30.03.2022 Marián Horniak
  Zmluva 1/2022 Rámcová zmluva na dovoz a dodávku drogistického materiálu s DPH 28.03.2022 Emil Krajčík, s.r.o.
  Zmluva Zmluva o partnerstve a spolupráci s DPH 03.09.2021 Mesto Nitra
  Zmluva Zmluva o spolupráci - prevenčný program s DPH 01.04.2022 EDI Slovensko, o.z.
  Zmluva Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu okresného kola 23. ročníka turnaja McDonalds Cup 2021/2022 200,00 s DPH 19.04.2022 1st CLASS AGENCY, s.r.o.
  Zmluva 4/2022 nájomná zmluva 200.- s DPH 11.05.2022 Obvodná poľovnícka komora Nitra
  Zmluva 5/2022 nájomná zmluva 222,84 s DPH 30.05.2022 Mestský Mládežnícky hokejový klub o.z.
  Zmluva predĺženie zmluvy - školské mlieko s DPH 09.06.2022 RAJO s.r.o.
  Faktúra ŠJ Máj s DPH 31.05.2022