• Prevencia šikanovania

   • Šikanovaním označujeme úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky. Je to napríklad bitie, strkanie, vyhrážanie sa fyzickým útokom, krádeže peňazí a vecí, schovávanie a ničenie vecí, ale aj ohováranie, nadávky, či vylúčenie zo spoločnosti ostatných, teda spolčenie sa viacerých detí proti jednému.

    Útočníkom môže byť jedno dieťa alebo skupina detí.

    Incidenty sa opakujú, objavujú sa s určitou pravideľnosťou. Jednorázová konfliktná situácia sa za šikanovanie nepovažuje.

    Prevaha útočníka nad obeťou. Táto prevaha môže byť skutočná, alebo zdanlivá v oblasti fyzickej sily alebo agresivity, v osobnej sile jednotlivca alebo v početnej prevahe skupiny.

    O šikanovaní hovoríme aj vtedy, ak jedno dieťa, alebo skupina detí hovorí inému dieťaťu niečo škaredé a nepríjemné, bije ho, kope, vyhráža sa mu, zamyká ho v miestnosti a podobne. Tieto incidenty sa môžu často opakovať a pre šikanované dieťa je ťažké ubrániť sa im. Za šikanovanie môžu byť označené aj opakované posmešky alebo hanlivé poznámky o jeho rodine. Za šikanovanie však neoznačujeme občasnú bitku, alebo hádku približne rovnako fyzicky aj psychicky vybavených súperov.

     

    Dôsledky šikanovania

     

    Šikanovanie ma krátkodobé aj dlhodobé negatívne následky na obidvoch – obeť i agresora. 

     

    Depresia sa považuje za najčastejší psychický zdravotný problém, ktorý vzniká v dôsledku šikanovania. Šikanované deti sú deprivovavé, nešťastné a dochádza u nich k poklesu sebaúcty a sebadôvery. Často trpia úzkosťou, cítia hanbu, či dokonca vinu za to, čo sa stalo. Negatívne dôsledky ovplyvňujú nielen ich emocionálne a duševné zdravie, ale aj študijné výsledky, môžu vážne narušiť ich motiváciu chodiť do školy a učiť sa.

     

    U detí, ktoré konajú ako agresori, hrozí vyššie riziko antisociálneho a delikventného správania, keď budú dospievať a účasť na trestných činoch, keď budú dospelí.

     

    Ako predísť šikanovaniu?

     

    Rodičia môžu pomôcť deťom nasledujúcim spôsobom:  

     

    • byť príkladom dobrých vzťahov
    • zvládať vlastnú agresiu
    • dávať jasne najavo, že násilná agresia je neprijateľná
    • okamžite zastaviť akúkoľvek známku neprijateľnej agresie
    • identifikovať a pomenovať účinky agresie
    • opísať pocity obete agresie
    • učiť starostlivým a empatickým vzťahom

     

    Aby sa deti nedostali do role obeťe alebo agresora je dôležíté:

    • naučiť deti zodpovednosti za seba a iných;
    • naučiť deti vážiť si seba a iných;
    • naučiť deti starostlivosti a jemnosti;
    • naučiť deti vhodnú asertivitu a agresiu;
    • stanoviť pevné, jasné a nemenné normy správania;
    • dodržiavať predvídateľnú, pravidelnú každodennú rutinu;
    • usmerňovať každý náznak agresie odpútaním pozornosti a včasným zásahom;
    • kontrolovať situácie, kde je agresia pravdepodobná;
    • vyvarovať sa násiliu doma, v škole alebo vo filme/televízii;
    • nikdy nedovoliť, aby neprijateľná agresia priniesla  pre deti pozitívne výsledky

     

    Návrhy pre žiakov

     

    Čo môžeš urobiť pre svoje bezpečie v škole:

     

    • Vyhľadaj pomoc. Šikanovanie v akéjkoľvek forme je neprípustné. Každý má právo na bezpečnosť v škole, na život bez bolesti ponižovania a strachu. Vyhľadaj sa dospelého, ktorému dôveruješ.
    • Nad uštipačnými poznámkami sa zasmej alebo ich ignoruj. Pamätaj si, že títo ľudia čakajú na reakciu, strach. Humor alebo nevšímavosť ich zaskočí. Asi bude trvať dlhšie, kým ich to prestane baviť, ale bez očakávanej reakcie stratia motiváciu.
    • Môžeš im povedať, aby neotravovali. Ale musíš to povedať nahnevane a okamžite odísť. Nacvič si to pred zrkadlom. 
    • Ak ti nedá pokoj skupina detí, pozri sa na najslabšieho z nich a povedzte mu: ´Toto nie je smiešne a odíď.
    • Buď vždy s viacerými deťmi. Väčšinou si šikanujúci dovoľujú na osamelé deti. 
    • Spýtaj sa jedného člena bandy, keď bude sám, prečo vystupujú viacerí proti jednému.
    • Možno by pomohlo zavolať jednému zo šikanujúcich a spýtať sa ho, či by sa mu to páčilo, keby to robili jemu. Toto bude platiť iba vtedy, ak s ním máš nejaký vzťah. 
    • Vyhľadaj radu u svojich rodičov. Potrebuješ ich rady a podporu. 
    • Nezastav sa, keď ťa budú konfrontovať, pokračuj v chôdzi. Postaraj sa o to, aby si mal svedkov, aby niekto mohol ísť s tebou za dospelým a potvrdiť šikanovanie. 

     

    Prestaň rozmýšľať ako obeť - nezaslúžiš si to. Choď vystretý, tvár sa presvedčivo, aj keď nie si. Zväčša ani ten, kto šikanuje v skutočnosti nie je taký suverénny ako vyzerá, len to vie lepšie predstierať