• Projekty

     • Vzdelávame pre 21. storočie

      Naša škola sa zapojila do grantového programu Digital pre Nitru. Vďaka nemu získala od Nadácie Pontis a spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia nemalú finančnú pomoc - 9 342,43 eur.

      Cieľom projektu bolo a je revitalizovať učebňu informatiky nákupom nových notebookov a interaktívnej tabule, či rozvíjať rôzne zručnosti našich žiakov.

      Popis projektu:

      Naším najväčším problémom bola v minulosti neodbornosť vyučovania informatiky a technickej výchovy. Taktiež absentovala aplikácia teoretických poznatkov do praxe a rozvoj digitálnych zručností. Nerealizovali sme veľmi medzipred. vzťahy, ktoré sú v dnešnom vzdelávaní dosť potrebné. Tento projekt by nám pomohol prepojiť medzipred. vzťahy hlavne medzi THD, INF či MAT.

      - Zvýšenie digitálnych zručností žiakov pri práci s technológiami.
      - Tvorivé, kreatívne alebo tímové riešenie problémov.
      - Objavenie nových možností výučby v súvislosti s využitím 3D tlače.
      - Rozvoj kritického a koncepčného myslenia žiakov.
      - Podpora medzipredmetových vzťahov.
      - Spolupráca intakt. a integr. žiakov.

      Nadácia Pontis - Silné spojenia pre pozitívne zmeny JAGUAR LAND ROVER výrobný závod Nitra - Hala MPL - CDI