• Profil školy

     • O našej škole

     • Naša základná škola otvára svoje brány už viac ako 40 rokov. Nachádza sa v krásnom prostredí obklopená zeleňou sídliska Chrenová. Školu navštevujú nielen žiaci z okolitého sídliska Chrenová, ale každý deň k nám merajú cestu aj žiaci, ktorí dochádzajú zo všetkých kútov Nitry, dokonca mnohí z jej blízkeho či vzdialenejšieho okolia

       Škola sa snaží držať krok s modernou dobou, chceme do výchovno-vzdelávacieho procesu zavádzať neustále nové metódy a postupy. Disponujeme rôznymi učebňami jazykov, informatiky, etickej či náboženskej výchovy, učebnou dejepisu-geografie, výtvarným ateliérom, zmodernizovali a digitalizovali sme knižnicu s čitárňou, či zriadili sme školský rozhlas a izbu kníh, zrealizovali sme vyvýšené záhony.  Každý rok sa snažíme prinášať niečo nové, zaujímavé a podnetné pre všetkých žiakov našej školy. Spoločnými silami budujeme a skrášľujeme okolie našej školy.

        Nezanedbávame ani žiakov, ktorí potrebujú našu pomoc, aby zvládli učivo základnej školy. Máme dlhoročné skúsenosti s výchovou a vzdelávaním začlenených žiakov. Týmto žiakom sa u nás venuje osobitná starostlivosť v dvoch učebniach špeciálnej pedagogiky. Naši pedagógovia, asistenti aj odborní zamestnanci pravidelne navštevujú rôzne odborné školenia, semináre a vzdelávania k danej problematike. Venujeme pozornosť aj žiakom s diabetom.

       

      Naša škola je cvičnou školou UKF v Nitre a v našich priestoroch prebieha náčuvová a výstupová prax študentov rôznych odborov a fakúlt.

       

      Okrem toho je naša škola naozaj multikultúrna, pretože ju navštevujú aj žiaci, ktorí pochádzajú z iných krajín (Vietnam, Ukrajina, Bielorusko, Poľsko, Rusko) a slovenský jazyk nie je ich materinským jazykom. Týmto žiakom pomáhame začleniť sa do kolektívu spolužiakov, u nás spoznávajú kultúru našej krajiny, pomáhame im prekonávať jazykové bariéry.