• Pracovné ponuky

    • Voľné miesta na našej škole

    • vychovávateľ/ka

     • Úväzok:
      75 - 85 %
      Dátum nástupu:
      1. 9. 2022
     • Požiadavky:

      - flexibilita, kreativita, dobrý a priateľský prístup k deťom
      - komunikatívnosť, zodpovednosť,
      - znalosť PC - bežný užívateľ, internet

      Žiadosť zasielajte na zsfatranskanr@gmail.com alebo freckova.zsfatranskanr@gmail.com
    • učiteľ/ka ANJ v kombinácii s MAT/humanitné vedy

     • Úväzok:
      100 %
      Dátum nástupu:
      1. 9. 2022
     • Požiadavky:

      - flexibilita, kreativita, dobrý a priateľský prístup k deťom, inovatívne vyučovanie,
      - komunikatívnosť, zodpovednosť, záujem pracovať na sebe, vzdelávať sa, podieľať sa na rozvoji školy.
      - znalosť PC - MS Office, internet

      Žiadosti zasielajte na zsfatranskanr@gmail.com alebo freckova.zsfatranskskanr@gmail.com