• Novinky

     • Čerstvé hlavičky

      Naša škola sa zapojila do súťažného projektu obchodného reťazca Kaufland s názvom Čerstvé hlavičky. Od 20.4. začína na webstránke www.cerstvehlavicky.sk hlasovanie verejnosti, ktoré potrvá do 31.5.2023. Z hlasovanie vzíde 75 základných škôl a 75 materských škôl, ktorým sa bude od 09/2023 poskytovať 1x/týždenne čerstvé ovocie alebo zelenina.

     • ŠvP Stará Myjava

      V dňoch 22.-26.5. sa žiaci z 2.-4.D zúčastnili školy v prírode v RZ Stará Myjava. Dopoludnia uplatňovali svoje vedomosti z vyučovania pri riešení detektívnych úloh, popoludní si vyberali z rôznych klubov, aktívne sa zapájali do súťaží. Na záver získali diplom správneho detektíva.

     • Čítajme si ...

      V týždni od 22.5. - 26.5. sa žiaci I. stupňa zapojili do celoslovenského čitateľského maratónu " Čítajme si ..." 2023, ktorý organizuje Linka detskej istoty. Hlavnou myšlienkou je podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie. Projekt podporilo 277 žiakov našej školy prečítaním úryvku z knihy a zapísaním sa na podpisový plagát.

     • Tanečný krúžok

      Dňa 24.5. sme ukončili Tanečný krúžok piknikom v záhradke. Deti za celoročnú snahu a ich tanečné výkony získali diplom a medailu. Teším sa na nich aj v ďalšom školskom roku

     • Futbalový turnaj ŠKD

      Dňa 24.5. si deti z XII. a XIII. oddelenia ŠKD zahrali futbalový turnaj.

      Poctivo sa naň pripravovali, aby podali úžasné výkony. Dievčatá ich hlasito povzbudzovali . Víťazom blahoželáme

     • "My job"

      Žiaci 2. ročníka precvičujú na hodinách anglického jazyka slovnú zásobu na tému "My job" rôznymi praktickými činnosťami. Jednou z nich bola aj pantomíma a hra znázorňujúca rôzne povolania. Stali sa tak z nich na malú chvíľu veľkí dospeláci.

  • Partneri

   • ZŠ Odborne
   • Národný projekt
   • MPC
   • OPLZ
   • Ministerstvo
   • EU
   • Florbal4u
   • Tempish
   • Plán obnovy
   • Financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.