• Novinky

     • Hrad Devín

      22. 6. 2022 navštívili žiaci IV. A a IV. C Bratislavu. V rámci histórie absolvovali prehliadku zrúcaniny hradu Devín. V zoologickej záhrade sa nevedeli vynadívať na rôznorodé živočíchy žijúce na našej planéte.

     • EKO PARK PIEŠŤANY 

      Žiaci 2.A a 2.E triedy si dňa 24.6. užili krásny, slnečný deň , plný dobrodružstva. Deti mali možnosť vidieť viac ako 274 zvierat z Afriky, Ázie, Južnej a Severnej Ameriky, Austrálie a Európy a niečo nové sa dozvedieť. Odvážni mohli vstúpiť priamo do klietok so zvieratami, čo umocnilo zážitok z návštevy ZOO. Nechýbala ani zábava, sladké potešeniea chutný obed v príjemnom prostredí.

     • Ukážka prvej pomoci

      I tento rok k nám zavítali študenti zo SZŠ a poučili deti o poskytovaní prvej pomoci. Deti v ŠKD si tak na praktických ukážkach mohli vyskúšať ošetrenie rôznych zranení, uloženie pacienta do stabilizovanej polohy, využitie trojrohej šatky či poskytnutie umelej masáže srdca. Budúcim zdravotníkom zo ďakujeme.

     • Projekt "Zelená trieda"

      S cieľom podporiť rozširovanie vzdelávacích aktivít a skvalitnenie vzdelávacieho procesu vyhlásila Nadácia SPP grantový program pre školské zariadenia, ktoré realizujú programy formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže. Jeho zámerom je povzbudiť a motivovať mladých ľudí k aktívnemu záujmu/postoju o prostredie, v ktorom žijú, rozvíjať ich sociálne zručnosti a podporiť vzájomné vzťahy (v komunite). Širším cieľom programu je podnietiť intenzívnejšie prepájanie, spoluprácu a budovanie vzťahov v trojuholníku škola (učitelia, manažment školy) - rodina (žiak, rodičia) - komunita (obec, MVO, lokálne osobnosti, atď.) a otváranie sa škôl podnetom zvonka.

     • CORGI

      Pozícia: maskot HK Nitra

      Dres: číslo1

      Výška cez 2 metre

      Váha: do 100 kg

      Záujmy: fandenie, fotenie, selfíčka, srandičky, podopieranie budov a samozrejme Zumba

      Kto je to? No predsa CORGI.

      Deti zo ŠKD si užili zábavný Zumba deň s maskotom Corgim. Veľmi sa im páčilo a podľa Corgiho slov: To bol krásny deň s úžasnými deťmi s veľkým nadšením

     • "Sedem kľúčov od pokladu"

      Dňa 15.6.2022 sa žiaci VIII.A a VIII.C triedy zúčastnili súťaže "Sedem kľúčov od pokladu". Súťaž sa konala pod záštitou CVČ Domino v areáli okrasného parku BZ SPU v Nitre. Hoci sa nám poklad nepodarilo získať, odniesli sme si skvelý pocit zo vzájomnej spolupráce, súdržnosti a radosti z hry.

  • Partneri

   • ZŠ Odborne
   • Národný projekt
   • MPC
   • OPLZ
   • Ministerstvo
   • EU
   • Florbal4u
   • Tempish