• Rada školy

  • Vedenie školy

    • RNDr. Slavomíra Palková
    • RNDr. Slavomíra PalkováRiaditeľka
    • Mgr. Anita Balková
    • Mgr. Anita BalkováZástupkyňa 2. stupeň zsfatranskanr@gmail.com
    • Mgr. Iveta Varganová
    • Mgr. Iveta VarganováZástupkyňa 1. stupeň zsfatranskanr@gmail.com
  • Rada školy

    • JUDr. Cabadajová Sylvia
    • JUDr. Cabadajová SylviaPredsedazvolená za rodičov
    • Mgr. Lucia Dreveňáková
    • Mgr. Lucia DreveňákováPodpredsedazvolená za pedagogických zamestnancov
    • Mgr. Ivana Gáborová
    • Mgr. Ivana GáborováZapisovateľkazvolená za pedagogických zamestnancov
    • Tatiana Knapčíková
    • Tatiana KnapčíkováČlenzvolená za správnych zamestnancov
    • Ing. Štefan Štefek
    • Ing. Štefan ŠtefekČlendelegovaná za zriaďovateľa
    • Ing. Peter Košťál, PhD
    • Ing. Peter Košťál, PhDČlendelegovaná za zriaďovateľa
    • Mgr. Miroslav Špoták
    • Mgr. Miroslav ŠpotákČlendelegovaná za zriaďovateľa
    • PaedDr. Tatiana Vaňová
    • PaedDr. Tatiana VaňováČlendelegovaná za zriaďovateľa
    • Michaela Juhásová
    • Michaela JuhásováČlenzvolený za rodičov
    • PaedDr. Katarína Filipová
    • PaedDr. Katarína FilipováČlenzvolený za rodičov
    • Mgr. Janka Tomeková
    • Mgr. Janka TomekováČlenzvolený za rodičov