• Novinky

      • Prerušenie vyučovania I. B, C

      • Riaditeľka Základnej školy, Fatranská 14, Nitra oznamuje, že v I. B a v I. C triede  prerušuje výchovno - vzdelávací proces z dôvodu pozitivity žiakov od 28. 10. 2021. 

       Žiaci týchto tried budú mať po jesenných prázdninách dištančné vzdelávanie. Zo stravy budú odhlásení všetci žiaci týchto tried.

       S rozhodnutím RÚVZ budú oboznámení len zákonní zástupcovia žiakov danej triedy a zamestnanci školy - dotknuté osoby, s dodatkami k usmerneniu k prevádzke školy, ukončeniu karantény a k ukončeniu dištančného vzdelávania dostanú prostredníctvom IZK všetci rodičia a  zamestnanci našej školy.Ďakujeme za pochopenie. RNDr. S. Palková - riaditeľka ZŠ Fatranská 14, Nitra

      • Halloween

      • Deti z 3.A a 4.C  v ŠKD sa takto pekne pomaľovali na  Halloween a vyrobili si krásne čarodejnícke sponky. ​​​​​​​

      • Najkrajšia tekvica

      • V II.E triede deti priniesli veľa pekných tekvíc  a vyzdobili si ich ešte krajšie. Fantázii sa medze nekladú a v súťaži o najkrajšiu tekvicu sme získali 3.miesto . Deti sa z neho veľmi tešili !

      • Jeseň

      • Deti z II.E triedy sa z jesene tešia, robia pekné výrobky na výtvarnej výchove i v ŠKD. Veď sa len pozrite  !

      • Mobilné planetárium

      • Počas týždňa od 18. októbra  sa deti  1. - 4. ročníka so svojimi vychovávateľkami v ŠKD zúčastnili zábavno-vzdelávacieho programu Mobilného planetária, ktoré zavítalo do našej školy. Hravou a zábavnou formou sa tak dozvedeli veľa nových informácií o nekonečnom vesmíre, živote stromov  a koralovom útese. Deti si mobilné planetárium naplno užili a už sa nevedia dočkať, čo všetko sa dozvedia pri ďalšom stretnutí.

      • Halloween

      • Halloween v 2.B sme si užili rôznymi disciplínami, zábavou, občerstvením a nakoniec sme sa aj potetovali 

      • Halloween

      • V IV. A sa 28. október niesol v duchu Halloweenu. V rámci tematického vyučovania sme zvládli halloweensku matematiku, výtvarnú výchovu, pracovné vyučovanie aj telesnú a športovú výchovu.

      • Ponožkový október

      • Žiaci IV. A sa zapojili do októbrovej výzvy Ponožkový október. Opäť ukázali svoje dobré srdiečko a pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú.

      • Dary jesene

      • 27. 10. sa žiaci IV. A venovali v rámci projektu Zatoč s odpadom téme Dary jesene a čo s nimi. Žiaci priniesli čerstvé ovocie, zeleninu, mrazené, zavárané sušené. Spolu sme rozoberali možnosti uskladnenia, aby nič nevyšlo nazmar. Samojrejme, nechýbala ochutnávka.

      • Potravinová zbierka.

      • Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe sme na našej škole zorganizovali v dňoch 1. 10. -17. 10. 2021 potravinovú zbierku v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska. Zapojili sa všetky triedy a vyzbierali sme množstvo trvanlivých potravín aj drogérie, čím aspoň malou mierou uľahčíme život týraným ženám, deťom a obetiam domáceho násilia, ktoré našli svoje útočisko v Centre Slniečko v Nitre. Vyzbierané potraviny sme odovzdali za prítomnosti Jany Moravčíkovej, zástupkyne Potravinovej banky Slovenska pre nitriansky región a p. Mariane Kováčovej, riaditeľke Centra Slniečko.

       VEĽKÁ VĎAKA patrí všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a tým ukázali bezhraničnú veľkosť svojho srdiečka.

      • Starý mobil sem!

      • Počas septembra a októbra sa žiaci našej školy mohli zapojiť do zberu starých mobilných telefónov a tým im dať druhú šancu!  V telefóne sa totiž nachádzajú minerály,  na ťažbu ktorých sa zneužívajú  deti a financujú zbrojný priemysel. Každý telefón prejde počas výroby tisícky kilometrov, kým sa dostane k spotrebiteľovi a zanechá tak obrovskú ekologickú stopu. Preto sme veľmi radi, že sa podarilo vyzbierať až 288 mobilných telefónov. Ďakujeme!

      • Svetový deň jablka

      • Žiaci 1. stupňa v Janíkovciach oslávili Svetový deň jablka. Všetci mali na desiatu jabĺčko, spievali piesne o jabĺčkach, tvorili, počítali a ochutnávali dobroty z jabĺk.

      • Škola priateľská k deťom

      • V rámci programu UNICEF „Škola priateľská k deťom“ sme dňa 26.10.2021 so žiačkami
       deviateho ročníka pomáhali pro roznášaní letákov do schránok v okolí našej školy. Obsah
       letáčika bol zameraný na projekt organizácie UNICEF „SVETOVÝ RODIČ UNICEF“
       SVETOVÍ RODIČIA sú vizionári, ktorí pomáhajú deťom po celom svete: deťom v každom
       veku, v každej situácii – neprestajne. Dnes môže príspevok SVETOVÉHO RODIČA pomôcť
       malému dievčatku dostať sa prvýkrát do školy. Zajtra môžeme zabezpečiť potravu
       podvyživenému dieťatku alebo môže byť ďalšie dieťa oslobodené od detskej práce.
       SVETOVÝ RODIČ nepodporuje len jedno dieťa, pomáha všetkým deťom na miestach, kde je
       pomoc práve najviac potrebná.
        Vďaka rodine SVETOVÝCH RODIČOV dokáže UNICEF plánovať svoje aktivity a poslať
       pomoc vždy tam, kde to deti najviac potrebujú.

      • Na pamiatku  jeden a pol milióna židovských detí

      • Žiaci 9. A  pod vedením pána učiteľa PhDr. Jozefa Blaha vysadili cibuľky krokusov na pamiatku  jeden a pol milióna židovských detí, ktoré zahynuli počas holokaustu a tisícky ďalších detí, ktoré sa stali obeťami nacistických zverstiev. Žiaci sa tak zapojili do projektu Šafran, ktorý ich uvedie do problematiky holokaustu a zvýši ich povedomie o nebezpečenstvách rasizmu a nedostatku tolerancie. Už koncom januára alebo začiatkom februára  by  krokusy mali zažiariť žltou farbou v čase Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27.januára).

      • Zo života škol

      • https://tvnitricka.sk/zo-zivota-skol-zs-na-fatranskej-ulici/

       Žiaci 9. ročníkov sa začastnili na zážitkovom učení s názvom Rozhodovanie, ktoré im pripravilo občianske združenie Post Bellum. Na základe príbehov podľa skutočných udalosti žiaci riešia problémy migrácie, antisemitizmu, xenofóbie či rasovej neznášanlivosti. Podľa príbehov budú riešiť životne dôležitú otázku - odchod zo svojej rodnej krajiny, od rodiny, od priateľov.

       Aj našich deviatakov o chvíľu čaká dôležité rozhodnutie - výber strednej školy. Toto rozhodnutie im môže ovplyvniť celý svoj život, preto si musia uvedomiť ako je to dôležité a náročné. Prajeme im veľa šťastia pri ich dôležitom životnom rozhodnutí. 

      • Cestovného ruchu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

      • Žiaci 6.A a 6.C sa zúčastnili besedy s pánom RNDr. Jánom Veselovským PhD. z katedry Cestovného ruchu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý im prišiel porozprávať zážitky a skúsenosti z jeho cesty na KILIMANDŽÁRO. ✈️🗻