• Novinky

      • „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“

      • Vážené p. učiteľky, páni učitelia, nepedagogickí zamestnanci a milí žiaci. 19. november je svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí. Pre každé jedno dieťa je dôležité, aby bolo vypočuté, aby bolo v bezpečí, chránené blízkymi, rodinou, spoločnosťou. Násilie do výchovy ani do života detí jednoznačne nepatrí. Násilie plodí násilie, úzkosti, traumy, ktoré zanechávajú na deťoch, neskôr dospelých trvalé, často nezmazateľné stopy, následky. Preto je veľmi dôležité aby sme dokázali ako spoločnosť v čo najväčšej miere ochrániť každé jedno dieťa, hovoriť otvorene, čo je potrebné urobiť, aké systémové zmeny, aby násilie na deťoch bolo čo najskôr odhalené, aby sa deti dokázali a mali komu zdôveriť a aj dostali adekvátnu pomoc a podporu. Hlas detí je dôležitý v každom kúte sveta!  Zažiť násilie neznamená byť iba obeťou. Násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Preto nezostávajme ticho, zabubnujme si spoločne a pripomeňte si, že Hlas detí je dôležitý.

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      •  Aj v tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách a popasovali sa s náročnými úlohami z anglickej gramatiky a slovnej zásoby, ako aj s úlohami spojenými s čítaním a počúvaním s porozumením. Svoje ústne jazykové zručnosti predviedli v dialógoch a v tvorbe a rozprávaní príbehu. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali Habiba Ahmed Khan (7.A) v kategórii 1A a Linda Garajová (9.B) v kategórii 1B. Všetkým súťažiacim ďakujeme, víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

      • „Cesta potravín z farmy až na stôl“

      • Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN – FAO, ktorej je naša krajina členom, si každoročne 16. októbra pripomína Svetový deň potravín. Pri danej príležitosti zorganizovala Europe Direct Nitra (hostiteľská organizácia Agroinštitút Nitra, štátny podnik) pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  národné kolo výtvarnej  súťaže na tému: „Cesta potravín z farmy až na stôl“. Našu školu reprezentovali žiačky zo VII.A -  Alexandra Sabová  a Habiba Khan. V kategórii žiakov vo veku 10 až 14 rokov získala  Alexandra Sabová krásne 1. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

      • Bubnovačka 2021

      • S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto od roku 2014 vždy v novembri sa organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

       Dňa 19.12.2021 sa jej zúčastnili aj deti z

       I.-IV.D… 

      • Meníme malé sny na veľké myšlienky

      • V triede 6.C sa za spolupráci študentov vysokej školy uskutočnila 1. fáza medzinárodného programu MyMachine. Žiaci svoje myšlienky, nápady a vynálezy zobrazili v kresbe. Svoj vynález prezentovali pred spolužiakmi a vysvetlili, na čo má slúžiť. Žiaci hlasovaním vyhodnotili tri najzaujímavejšie vynálezy. Teraz budú čakať a sledovať, ako si študenti vysokých a stredných škôl poradia so zostrojením ich vysnívaného vynálezu.

       Prostredníctvom medzinárodného programu MyMachine sme žiakom ukázali, že svet, v ktorom žijú, je tvárny, prispôsobivý. Učia sa, že svojimi nápadmi môžu aktívne prispievať spoločnosti a nebyť len pasívnymi prijímateľmi. Učia sa, že mať nápady je dôležité, že vymýšľať je zábavné a zázračné. Učia sa, čo to znamená preniesť myšlienku do reálneho života. Učia sa vzájomne rešpektovať svoje talenty a spolupracovať v tímoch.

      • Svetový deň dobrosrdečnosti

      • V sobotu 13.novembra sme si pripomenuli Svetový deň dobrosrdečnosti. Bol vyhlásený v Singapure v roku 2000. Najmä v dnešných časoch je veľmi potrebné, aby sme k sebe boli milí, dobrí a navzájom si pomáhali.

       "Ani miesto, na ktorom sa nachádzame, ani zovňajšok nerobia ľudí šťastnými. Šťastie prichádza zvnútra, z toho, čo človek cíti sám v sebe."

       Paolo Coelho

       Deti z II.E triedy vyrobili krásny plagát, kde písali svoje dobré skutky a predsavzatia ❤.

      • Jesenné tvorenie v ŠKD

      • Detičky z 3.A a 3.B  v ŠKD využili krásne jesenné počasie, keď svieti slniečko  a nefúka vetrík . Vytvorili prírodné obrázky na ktoré použili halúzky, šišky, listy a jabĺčka . Podarilo sa im vytvoriť  srdiečko, stromček s jablkami a slimačiu špirálu .

      • Prvá veta v I.B

      • Žiaci v I.B sú usilovní a dokážu už písať prvé vety. Tú najkrajšiu napísali mamičke a takto sa im podarila

      • Prerušenie vyučovania III. C, IV. A

      • Riaditeľka Základnej školy, Fatranská 14, Nitra oznamuje, že prerušuje výchovno - vzdelávací proces z dôvodu pozitivity žiakov v III. C od 11. 11. 2021 do 19. 11. 2021 (vrátane) a v IV. A od 12. 11. 2021 do 21. 11. 2021 (vrátane).

       Tieto triedy budú mať dištančné vzdelávanie. Zo stravy sú odhlásení všetci žiaci daných tried.

       S rozhodnutím RÚVZ budú oboznámení len zákonní zástupcovia žiakov danej triedy a zamestnanci školy - dotknuté osoby, s dodatkami k usmerneniu k prevádzke školy, ukončeniu karantény a k ukončeniu dištančného vzdelávania dostanú prostredníctvom IZK všetci rodičia a zamestnanci našej školy.Ďakujeme za pochopenie. RNDr. S. Palková - riaditeľka ZŠ Fatranská 14, Nitra

      • Umenie v ŠKD

      • Deťom z XII. oddelenia spestril odpoludnie gitarový koncert  v podaní  spolužiaka Petra Gazareka - počúvali so záujmom a odmenili ho zaslúženým potleskom. Ďakujeme.

      • Aktivity svedčia o veľkom srdiečku a ochote pomáhať tým, ktorí to potrebujú

      • V mesiaci október sme sa (zamestnanci, žiaci, rodičia z Janíkoviec) zapojili do viacerých charitatívnych aktivít: vyzbierali sme peniaze v rámci Bielej pastelky; zapojili sme sa do Potravinovej zbierky pre našich spoluobčanov v núdzi a v neposlednom rade sme vyzbierali v rámci Ponožkového októbra ponožky pre ľudí v núdzi. 

       Aktivity svedčia o veľkom srdiečku a ochote pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Všetkým zúčastneným z celého srdca ďakujeme....

      • Medzinárodný deň školských knižníc

      • Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999.

       V Janíkovciach deti realizovali pri tejto príležitosti rôzne aktivity.

       Dozvedeli sa ako vzniká kniha, hľadali rýmy, vyrábali záložky do kníh, kreslili ilustrácie . Starší žiaci si zakladali čitateľské denníky, tvorili návrh na obal na knihu, učili sa vážiť si knihy .

       Školskú knižnicu v Janikovciach ozdobili pravidlami Ako sa správať v knižnici.

      • Hodina ANJ

      • Na hodinách ANJ sme s 3.E precvičili časti tela a ukazovacie zámena výrobou a prezentáciou papierového levíka.

      • Ponožkový október - vyhodnotenie!!!

      • 4.11.sme odovzdali do Útulku pre bezdomovcov vyzbierané ponožky.

       ZŠ Fatranská Nitra 80 párov

       ZŠ Fatranská Janíkovce 92 párov

       S*P*O*L*U 172 párov

       Ďakujeme  že pomáhate 

      • Zber úrody

      • Jeseň je čas, kedy zo záhrad zberáme plody svojej práce. Aj naši žiaci sa starali o zeleninu, bylinky a kvety vo vyvýšených školských záhonoch. Ich snaha priniesla výsledok, a tak sme 27.10. 2021, posledný školský deň pred jesennými prázdninami, mohli pozbierať výsledky ich práce. Žiaci sa po vyučovaní zastavili v stánku a mohli si domov zobrať z úrody. V ponuke boli bylinky ako tymian, mäta, medovka, šalvia, ligurček, ale aj žlté margarétky. Chodbou sa šírila vôňa byliniek a zanedlho bol stánok prázdny. Aj takýmto spôsobom sa naša škola snaží vychovávať žiakov k zodpovednosti, k vzťahu k prírode, k práci, spoznávať pestrú rastlinnú ríšu a jej využitie.

      • Prerušenie vyučovania V. A, C, VI. B a III. B

      • Riaditeľka Základnej školy, Fatranská 14, Nitra oznamuje, že v V. C a v V. A triede  prerušuje výchovno - vzdelávací proces z dôvodu pozitivity žiakov od 25. 10. a v VI. B a III. B triede od 27. 10. 2021. 

       Žiaci týchto tried budú mať dištančné vzdelávanie. Od štvrtka 28. 10. budú jesenné prázdniny. Zo stravy budú odhlásení všetci žiaci týchto tried.

       S rozhodnutím RÚVZ budú oboznámení len zákonní zástupcovia žiakov danej triedy a zamestnanci školy - dotknuté osoby. Dodatky k usmerneniu k prevádzke školy, ukončeniu karantény a k ukončeniu dištančného vzdelávania dostali prostredníctvom IZK všetci rodičia a  zamestnanci našej školy.Ďakujeme za pochopenie. RNDr. S. Palková - riaditeľka ZŠ Fatranská 14, Nitra