• Novinky

      • Testovanie 5 2022

      • Oznamujeme rodičom, žiakom a zamestnancom školy, že dňa 18. 5. 2022 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka.

       Žiaci 6. - 9. ročníka budú mať v tom čase riaditeľské voľno. Riadne vyučovanie začne 19. 5. 2022.

       Bližšie informácie nájdete tu: základné informácie a pokyny

      • Olympijský odznak všestrannosti

      • Dňa 25.4. sa 7 žiakov našej školy zúčastnilo krajského kola Olympijský odznak všestrannosti pod záštitou Slovenského olympijského výboru. V kategórii družstiev žiaci - Jakub Gronský, Matúš Jančovič, Simona Marecová a Sára Söllösi vybojovali krásne 3.miesto. V kategórii jednotlivcov bojovali Lea Juhásová, Rozália Koxhajová a Matúš Zemene, ktorí sa tiež nestratili a umiestnili sa v 1.polovici štartového poľa.

       Všetkým blahoželáme!

      • Prednáška o dezinformáciách a mediálnej gramotnosti

      • Dňa 13.4.2022 sa v priestoroch školskej knižnice našej školy uskutočnila prednáška o dezinformáciách a mediálnej gramotnosti. Venovaná bola všetkým triedam 9. ročníka. Prednášku viedli skúsené lektorky, ktoré svojím odborným prístupom a vhodnými metódami poskytli žiakom cenné informácie z tejto oblasti.

      • Anglické divadelné predstavenia

      • Aj v tomto školskom roku mali žiaci našej školy možnosť pozrieť si na hodinách anglického jazyka online anglické divadelné predstavenia. Pre mladších žiakov (5. a 6.ročník) bolo pripravené predstavenie Mr.Wolf goes to London a pre starších (7. - 9.ročník) American dream. Obidve predstavenia boli celé v anglickom jazyku s anglickými titulkami a boli spojené s interaktívnymi úlohami,cvičeniami a zaverečným kvízom. 

      • Čajové posedenie na Deň Zeme

      • Dňa 22. 4. 2022 pri príležitosti Dňa Zeme si žiaci V. C zorganizovali čajové posedenie a to nie hocijaké. Čaj si pripravili z byliniek vypestovaných vo vyvýšených záhonoch – mäty, šalvie a medovky, ktoré už skoro na jar ponúkli prvé lístky plné liečivých účinkov. O nich si spoločne aj porozprávali a zároveň upravili okolie záhonov. Za ten čas sa im bylinky vylúhovali a oni si potom mohli pochutnať na čajíku a koláčiku, ktorý im pripravila pani Laurinová (Leova mama), za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Žiaci sa už tešia na ďalšie aktivity vo vyvýšených záhonoch a hlavne na bohatú úrodu jahôd, malín, hrachu, cibuľky a byliniek v nich.

      • Deň Zeme

      • Deti zo IV. A si v rámci Dňa Zeme vyrobili nálepky na svoje poštové schránky, aby odplašili neželané letáky a tak pomohli šetriť papier. Na výtvarnej výchove pravidelne využívajú staré veci, ktorým dávajú novú šancu. No a pred dlho očakávaným dažďom im stihla vyrásť pod oknami skalka. Dúfajme, že sa jej bude dariť a čoskoro sa rozrastie.

      • Deň Zeme

      • Deň Zeme - na besedu sme do Janíkoviec pozvali ochranára prírody p.Stanislava Kováča, ktorý deťom porozprával o tom ako ochraňuje prírodu.

        Zbierali sme odpadky a čistili svoje životné prostredie, na sadenie byliniek sme využili recyklovaný materiál, z recyklovaného materiálu sme vyrábali vázy , na výtvarnej výchove sme vyrobili plagáty, čítali sme knihu Kryštálové rozprávky o liečivých kameňoch a bylinkách...

      • Deň Zeme

      • Žiaci I.B si pripomenuli sviatok Zeme. Pripravili si čelenky, porozprávali sa o separovaní odpadu a rozhýbali svoje telo aktivitami pripomínajúcimi pohyby rôznych zvierat, klíčenie, rast i vädnutie rastlín. Tešili sa z príjemne prežitých chvíľ 

      • Deň Zeme

      • Deti v II.E triede si pripomenuli Deň Zeme zaujímavými aktivitami. Spoločne vytvorili plagát, obrázky stromov ako chránia planétu. Symbolizovalo to,že máme aj vlastným pričinením chrániť prírodu. Hovorili sme veľa o separovaní odpadu a pozreli sme aj dokumentárny film.

      • Celiakia

      • Dňa 21. 4. 2022 sa na našej škole v triedach V. A, B, C uskutočnila prednáška o celiakii, ktorú lektorovali študentky medicíny. V úvode bolo žiakom najskôr definované, o aké ochorenie ide. Je to autoimunitné ochorenie, ktorým trpí zhruba percento ľudí a ktorého spúšťačom je prítomnosť lepku v potrave. Ďalej boli žiaci oboznámení s príznakmi a liečbou. Učili sa rozpoznávať, čo obsahuje a neobsahuje lepok. Žiaci potom dostali priestor na otázky a záver sa niesol v duchu kvízu. Najlepší boli odmenení zdravou sladkosťou, samozrejme bezlepkovou.

      • Krajská knižnica v Nitre

      • Deti z II. B si užili výlet do krajskej knižnice v Nitre. Dozvedeli sa kde sa čo nachádza, ako sa označujú knižky, na aký žáner  sa knižky delia. Mali pre nich pripravený aj zaujímavý kvíz a vyskúšali si aj Braillove písmo. Nakoniec si našli knižky podľa vlastného výberu a v kľude si ich prečítali. 

      • Korčuľovanie II.B

      • Žiaci II.B triedy mali možnosť od 28.3. do 1.4.2022 absolvovať 5 dňový kurz korčuľovania. Pod vedením trénerov zažili nezabudnuteľný týždeň na ľadovej ploche, kde sa od prvých krokov prepracovali k záverečnej olympiáde. Pred zrakmi rodičov predviedli, čo sa za týždeň naučili. Organizátorom patrí naša vďaka.

      • OK Šaliansky Maťko

      • Dňa 28.3. sa v Dome Matice slovenskej v Nitre uskutočnilo okresné kolo Šalianskeho Maťka. Z 32 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií sa úspešne umiestnili aj dvaja naši reprezentanti. V III. kategórii (6. - 7. ročník, sekunda, tercia) sa na 3. mieste umiestnil Adam Cabadaj zo 6.B. V II. kategórii (4. – 5. ročník, prima) sa podarilo Lare Mochnaľovej z 5.A získať krásne 1. miesto. Obom srdečne gratulujeme k úspechu. Taktiež dúfame, že nás Lara bude úspešne reprezentovať aj v krajskom kole!

      • Ambasádor

      • Deti z II.E triedy si opäť zašportovali a zasúťažili s naším super ambasádorom Jurajom. Vždy sú pre deti pripravené nové aktivity. Tentokrát to bol floorball a deti si to užili .

      • RODIČIA ČÍTAJÚ DEŤOM

      • Čitateľské zručnosti sú v živote človeka veľmi dôležité. Ich rozvoj by sme mali podporovať u detí v každom veku, no najmä u začínajúcich čitateľov. Rodičia žiakov I.B pochopili túto dôležitú úlohu a rozhodli sa online zapojiť do triedneho projektu RODIČIA ČÍTAJÚ DEŤOM. Maminy sa tak na chvíľu stali súčasťou vyučovacieho procesu a deti boli hrdé i nadšené zároveň. Tr. učiteľka ďakuje rodičom za spoluprácu

      • Marec - mesiac knihy

      • Detičky v ŠKD veľa čítajú, požičiavajú si knihy z knižnice, vyrábali záložky, ilustrovali, tvorili obaly na prečítané rozprávky..pretože čítanie je VEĽKÉ DOBRODRUŽSTVO.