• Novinky

      • Zatoč s odpadom

      • Žiaci IV. A sa zapojili do environmentálneho projektu Zatoč s odpadom. Realizovali prvú septembrovú výzvu Systém verzus jednotlivec. Žiakov aktivity zaujali. Bolo zaujímavé, koľko informácií majú ohľadom odpadu, triedenia, ďalšieho využitia.

      • Európsky týždeň mobility

      • Aj deti z VIII. oddelenia ŠKD si v rámci Európskeho týždňa mobility ,,zajazdili "na historickom bicykli tzv. Velocipéde z r.1861, ktorý nemal reťaz, ale mal pedále.

      • Potravinová zbierka

      • Od 1. 10. - 17. 10. 2021 sa bude na našej škole konať Potravinová zbierka v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe (17. 10.).

       Žiaci môžu trvanlivé potraviny (ryža, strukoviny, cestoviny, múka, detská krupica, detské výživa, detské príkrmy, instantné polievky, konzervy, káva, čaj, olej, ocot, cukor, soľ, koreniny, med, lekvár, puding, sušené ovocie, sušienky, sušené mlieko...) prípadne drogériu (prací prostriedok, prostriedok na umývanie riadu, dezinfekcia, sprchový gél, šampón, zubná pasta, toaletný papier...) nosiť svojim triednym učiteľom.

       Veríme, že sa nám podarí vyzbierať dostatok potravín a pomôcť tak ľuďom a rodinám, ktoré to potrebujú.

      • Európsky týždeň mobility

      • V rámci Európskeho týždňa mobility v dňoch od 16.9. do 22.9.2021 sme vyzvali deti z 13. a 14. oddelenia Školského klubu v Janíkovciach k tomu, aby absolvovali cestu do školy a zo školy na bicykli, kolobežke, či pešo. V škole sme sa venovali teórii o bezpečnosti na ceste, ochrane vlastného zdravia a zdravia nášho životného prostredia, ktoré z danej výzvy vyplývajú. Aktívne sme realizovali hry ako Semafor, Autá, jazda slušnosti a krasojazda na kolieskových korčuliach. Inšpirovali sme deti, aby takto pokračovali v každodennom živote.

      • TÝŽDEŇ MOBILITY V II.E

      • Aj v triede II.E sme sa počas Európskeho  týždńa mobility venovali rôznym činnostiam. Deti si zasúťažili na kolobežkách, zahrali sa hru "Na policajtov a zlodejov", rozprávali sme sa o bezpečnosti na cestách, zo šišiek deti zhotovili krásny bicykel  a tiež sme vyrábali dopravné značky  . Bolo to zábavné aj poučné a deti sa veľa naučili.

      • Európsky týždeň športu v IV.A

      • 16. 9.2021 si žiaci zo IV. A priniesli do školy bicykle a kolobežky a presvedčili sa, že toto je oveľa väčšia zábava svoje a s prepravou, ako sedieť v aute. 

       Žiaci IV. A si 20. 9. 2021 vyskúšali netradičné športové aktivity v rámci Európskeho týždňa športu a opäť  urobili niečo pre svoje zdravie.

      • Dotácia na stravu

      • Vážení žiadatelia,

       vzhľadom na skutočnosť, že niektorí zriaďovatelia škôl a rodičia z dôvodu dovolenkového obdobia nestihli zareagovať na zmeny v poskytovaní dotácií na stravu a podklady k poskytnutiu dotácie nestihli predložiť v zákonom stanovenom termíne (do 10.08.2021), rozhodli sme sa im vyjsť v ústrety a umožniť zriaďovateľom dodatočne doplniť oprávnené deti. Zriaďovateľ má ešte možnosť predložiť zmenový zoznam na úrad (doplniť deti v HN, ŽM, bez zvýšeného daňového bonusu) najneskôr v termíne do 10.09.2021, pričom deti doplnené v tomto termíne, budú mať nárok na dotáciu na stravu od mesiaca september 2021.

        

       Zároveň uvádzame, že nakoľko dotácia na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 bola už zriaďovateľom preddavkovo poskytnutá, dodatočne dohlásené deti, bude musieť zriaďovateľ finančne vykryť z nevyčerpanej dotácie za predchádzajúce obdobie, resp. z vlastného rozpočtu, avšak uvedené mu bude doplatené pri zúčtovaní dotácie za rozpočtový rok 2021. Informácie v tejto veci sú zverejnené aj na webovom sídle ústredia: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

        

       Taktiež uvádzame, že stále platí povinnosť žiadateľa mesačne aktualizovať zoznamy oprávnených detí (nové deti v HN alebo ŽM a aj deti v poslednom ročníku materskej školy, ktoré dovŕšili 6 rokov veku nahlásiť „úbytok“ dieťaťa a deti v základnej škole, ktoré dovŕšili 15 rokov veku nahlásiť  „prírastok“ dieťaťa).  Žiadateľ je povinný zmeny, ktoré majú vplyv pre výpočet sumy dotácie úradu oznámiť do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.

        

       Zriaďovateľom odporúčame zmeny v oprávnených deťoch uvádzať na tlačive – zoznam oprávnených detí na poskytnutie dotácie (pri dieťati, pri ktorom nastala zmena uviesť „prírastok“, resp. „+“ alebo „úbytok“, resp. „-“).

       Dotácie na stravu od 01.08.2021