• Novinky

      • Hlasovanie za novú školskú kolekciu

      • Krásny deň všetkým,


       máme pre Vás jedno skvelé prekvapenie!
       Do školy prichádza nová školská kolekcia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe! Hlasujte do 10.2. o tom, ktorý z trojice motívov sa Vám páči najviac. Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nielen mikiny ale aj tričká, čapice, batohy a ďalšie kúsky :-)

        

       Hlasovať môžete tu: https://schoolsunited.cz/hlasovani/91db3907 

      • Podaj mi ruku

      • V rámci výzvy Móda sa už nenosí - Zatoč s odpadom sme zrealizovali zbierku oblečenia, ktorú sme venovali OZ Podaj mi ruku.

      • Krst prvákov

      • 23. 1. 2023 sa konal Krst prvákov. Deti skladali prísahu a tancovali nacvičený tanec Šotys, aby ich pani učiteľky a pán učiteľ pasovali za riadnych prvákov našej školy. Nechýbal ani kultúrny program v podobe básní interpretovaných našimi prvákmi. Na záver si deti zatancovali na skvelej diskotéke.

      • Všetkovedkovo

      • Dňa 30.11.2022 zabojovalo v celoslovenskej vedomostnej súťaži Všetkovedko takmer 22 000 žiakov zo Slovenska. Z našej školy súťažilo 51 žiakov  z 2.- 4. ročníka: 13 druhákov, 20 tretiakov a 18 štvrtákov.

       Úspešní  žiaci, ktorí získali titul Všetkovedkovo  boli Tereza Barabásová 2.A, Bibiana Jurášková 2.D, Šarlota Kinčeková 3.C, Hana Pagačovičová 3.E, Alexandra Rufferová 3.E, Martin Líška 4.D, Diana Pavlovičová 4.D, Zoe Kunkelová 4.D, Šimon Balko 4.D

       Blahoželáme!

      • Rozvoj sociálnych a emocionálnych kompetencií v školskom vzdelávaní - príručka 

      • ZŠ Fatranská sa spolu s partnermi z Poľska, Španielska, Bulharska zapojila do projektu Erazmus+ „Praktické techniky na obnovenie medziľudských vzťahov a podporu psychosociálneho rozvoja v období po Covid 19“.

        

        Jeho cieľom je podpora žiakov prostredníctvom tréningového plánu, ktorý posilňuje ich intrapersonálne a interpersonálne zručnosti   prácou na emočnej inteligencii a psychosociálnom a afektívnom rozvoji.

       Výsledkom našej spoločnej práce je príručka Rozvoj sociálnych a emocionálnych kompetencií v školskom vzdelávaní, prostredníctvom ktorej sa snažíme zmierniť následky izolácie a sociálneho dištancovania, ktoré deti zažili v dôsledku opatrení počas pandémie. Príručka je kompiláciou štyroch oblastí (sebaovládanie, neistota a rozhodovanie, duševné zdravie a sebamotivácia), zameraných na podporu rozvoja žiakov vo veku 12-16 rokov. Dúfame, že príručka umožní vzdelávacej komunite identifikovať slabé stránky a medzery v súčasnom sektore vzdelávania a posilní odbornú prípravu učiteľov v oblasti rozvoja medziľudských zručností a psychosociálneho rozvoja. Jednotliví partneri prispeli do vývinu obsahu príručky svojimi odbornými znalosťami a skúsenosťami a predpokladáme, že použitím plánovaných komplexných nástrojov projektu, ich prispôsobením a aplikovaním v rámci základných a stredných škôl, bude učiteľ schopný rozvíjať sociálne a osobné zručnosti u svojich študentov. 

       Príručka.

      • Recyklomóda

      • Žiaci z I. A, III. A, V. B a umeleckého krúžku sa zapojili do súťaže Recyklomóda. Vyrobili krásne karnevalové masky z recyklovaného materiálu.

      • Zmeny v poplatkoch platné od 1. 1. 2023 (stravné, režijné náklady a poplatok za ŠKD)

      • Výška stravného a čiastočné režijné náklady - zmena od 1. 1. 2023

       Na základe dodatku č. 6 k VZN Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, šk. zariadeniach sa mení:

        

       1. – 4. roč. 46 Eur /každý mesiac/ IBAN: SK 49 5600 0000 0068 3396 3001 (už aj s réžiou)

       5. – 9. roč. 50 Eur /každý mesiac/ IBAN: SK 49 5600 0000 0068 3396 3001 (už aj s réžiou)

        

       Zároveň prosíme rodičov tých detí, ktorí neuhradili v decembri stravu na január 2023, aby tak urobili do 5. 1. 2023!

       Ďalšia platba na február má byť uhradená do 15. 1. 2023.

       Ak niekto chce svoje dieťa odhlásiť natrvalo zo stravovania, musí vyplniť a odovzdať Vedúcej ŠJ odhlášku, nestačí nezpaplatiť stravné.

       Neuhradenie stravného sa nepovažuje za odhlášku!

       Odhlášku môžete posielať aj mailom na: knapcikova.zsfatranskanr@gmail.com (v IZK)

        

       Zmeny poplatkov za ŠKD - zmena od 1. 1. 2023

        

       Na základe dodatku č. 6 k VZN Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, šk. zariadeniach... sa zvyšuje poplatok na činnosť ŠKD z 15,- eur na 20,- eur mesačne/dieťa.

       Najbližšia platba sa uhrádza do 15. 1. 2022 

        

       Ďakujeme za pochopenie.

      • Vianoce s 2.A v Domove sociálnych služieb

      • Už druhý rok sa deti z 2.A sa rozhodli svoje krabičky naplnené s láskou podarovať svojim starčekom do DSS Aria. 

       S deťmi sme si pripomenuli, čo je DSS, prečo sú tam ľudia ubytovaní. Aj takouto formou si deti uctili starších. Ďakujeme za spoluprácu aj ich rodičom.

      • Vianočné posedenie

      • V posledný školský deň tohto kalendárneho roka sa žiaci našej školy navzájom potešili vianočnou burzou. Všetky deti mohli nakupovať vlastnoručné výrobky od spolužiakov 5.-9. ročníka. Nechýbalo nealko na zahriatie či osvieženie, alebo niečo sladké pod zub. K nakupujúcím sa s radosťou pridali aj ostatní zamestnanci školy. 

       V mene ZŠ Fatranskej všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roka. 

      • Fyzikálna show

      • V dňoch 19. 12. a 20. 12. 2022 sa žiaci deviatych a šiestych ročníkov ocitli v svete fyzikálnych „kúzel“. Zúčastnili sa Fyzikálnej show na UKF pod vedením pani doc. PaedDr. Ľubomíry Valovičovej, PhD., ktorá im cez pokusy a demonštrácie priblížila niektoré fyzikálne deje a zákony. Žiaci mohli pozorovať vplyv vákua na marshmallow či penu na pive. Pozreli si demonštráciu šírenia zvuku pomocou kmitajúcich loptičiek a zároveň si overili na koľko majú dobrý sluch. Taktiež mohli pozorovať dôsledky nesprávnej manipulácie s vedením vysokého napätia a miešanie farieb svetla. Najviac ich však ohúrili pokusy s tekutým dusíkom, v ktorom si zamrazili banán či chrumky. Žiakom sa veľmi páčilo a my veríme, že niektorí z nich si raz aj vďaka tejto fyzikálnej show vyberú štúdium fyziky na UKF.

      • Krásne Vianoce   

      • Dňa 21.12. bolo počuť chodbou a v triedach zvonenie spiežovcov, spev ľudových kolied a vinšovanie ...​​​​​​​                                                                                                                                     

       Vinšujeme Vám na toto božie narodenie,                                                       

       zdravie, šťastie, na detičkách potešenie,                                                             

       v komore hojnosti,  pri stole sýtosti,                                                                                           

       doma lásku a pokoj .    

       Krásne Vianoce prajú deti a vedúce DFS Fatranček          

      • Vianočné pohľadnice

      • Počas vianočných hodín na ANJ sme vyrábali vianočné pohľadnice, učili sa vianočné pesničky, na ktoré sme aj tancovali, písali listy Santovi, hrali vianočné bingo, pozerali krátky vianočný príbeh, vypĺňali vianočné pracovné listy.

       Merry Christmas. 

      • Vianočná pošta pre seniorov 2022

      • Deti zo ZŠ Fatranská v Janíkovciach v spolupráci so ZŠ kniežaťa Pribinu vyrobili pohľadnice pre klientky  Benefit ZSS Ľudovítová . Pozdravy boli osobne odovzdané.

      • Vláčik

      • Deti z 1.B a 1.C triedy sa zúčastnili Mikulášskeho vláčika v SPM. Zaspievali si spolu naučenú pesničku pre Mikuláša, prezreli si múzeum, občerstvili sa teplým čajíkom a naučili sa, čo potrebujú na výrobu medovníkov. Mohli si zakúpiť aj malú drobnosť.

        

       Deti z 1.B triedy boli navštíviť KOS počas Anjelského dňa, kde si mohli vyskúšať, ako sa tká, trhá kačacie perie, moržuje kukurica a lúskajú orechy. Veľmi ich to bavilo. Nakoniec si mohli prejsť trhy, kde si mohli zakúpiť rôzne maličkosti.