• Novinky

      • Hrad Devín

      • 22. 6. 2022 navštívili žiaci IV. A a IV. C Bratislavu. V rámci histórie absolvovali prehliadku zrúcaniny hradu Devín. V zoologickej záhrade sa nevedeli vynadívať na rôznorodé živočíchy žijúce na našej planéte. 

      • EKO PARK PIEŠŤANY 

      • Žiaci 2.A a 2.E triedy si  dňa 24.6. užili krásny, slnečný deň , plný dobrodružstva. Deti mali možnosť vidieť viac ako 274 zvierat z Afriky, Ázie, Južnej a Severnej Ameriky, Austrálie a Európy a niečo nové sa  dozvedieť. Odvážni mohli vstúpiť priamo do klietok so zvieratami, čo umocnilo zážitok z návštevy ZOO. Nechýbala ani zábava, sladké potešeniea chutný obed v príjemnom prostredí.

      • Ukážka prvej pomoci

      • I tento rok k nám zavítali študenti zo SZŠ a poučili deti o poskytovaní prvej pomoci. Deti v ŠKD si tak na praktických ukážkach mohli vyskúšať ošetrenie rôznych zranení, uloženie pacienta do stabilizovanej polohy, využitie trojrohej šatky či poskytnutie umelej masáže srdca. Budúcim zdravotníkom zo ďakujeme. 

      • Projekt "Zelená trieda"

      • S cieľom podporiť rozširovanie vzdelávacích aktivít a skvalitnenie vzdelávacieho procesu vyhlásila Nadácia SPP grantový program pre školské zariadenia, ktoré realizujú programy formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže. Jeho zámerom je povzbudiť a motivovať mladých ľudí k aktívnemu záujmu/postoju o prostredie, v ktorom žijú, rozvíjať ich sociálne zručnosti a podporiť vzájomné vzťahy (v komunite). Širším cieľom programu je podnietiť intenzívnejšie prepájanie, spoluprácu a budovanie vzťahov v trojuholníku škola (učitelia, manažment školy) - rodina (žiak, rodičia) - komunita (obec, MVO, lokálne osobnosti, atď.) a otváranie sa škôl podnetom zvonka. 

       Naša škola získala finančnú podporu v tomto programe a zrealizovala premenu prostredia v elokovanom pracovisku v Janíkovciach. Samotnej realizácii projektu pod názvom "Zelená trieda" predchádzala brigáda, ktorej cieľom bolo predpripraviť areál na projekt a upraviť ho tak, aby sa v ňom mohli deti bezpečne pohybovať. Následne nato bol zrealizovaný samotný projekt. V spolupráci : rodičia - škola - sponzori , sa nám podarilo premeniť časť pozemku na ekologický, príjemný, zdravý a esteticky zaujímavý priestor v prírode. Originálne bylinkové lavičky, kriedová tabuľa a vyvýšený pestovateľský záhon vytvorili miesto pre zážitkové učenie, relaxovanie, ale aj praktizovanie záujmových aktivít.  Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka...


      • CORGI

      • Pozícia: maskot HK Nitra

       Dres: číslo1

       Výška cez 2 metre

       Váha: do 100 kg

       Záujmy: fandenie, fotenie, selfíčka, srandičky, podopieranie budov a samozrejme Zumba 

       Kto je to? No predsa CORGI.

       Deti zo ŠKD si užili zábavný Zumba deň s maskotom Corgim. Veľmi sa im páčilo a podľa Corgiho slov: To bol krásny deň s úžasnými deťmi s veľkým nadšením 

      • "Sedem kľúčov od pokladu"

      • Dňa 15.6.2022 sa žiaci VIII.A a VIII.C triedy zúčastnili súťaže "Sedem kľúčov od pokladu". Súťaž sa konala pod záštitou CVČ Domino v areáli okrasného parku BZ SPU v Nitre. Hoci sa nám poklad nepodarilo získať, odniesli sme si skvelý pocit zo vzájomnej spolupráce, súdržnosti a radosti z hry. 

      • Deň s ESC (English speaking countries)

      • Dňa 6.6.2022 si študenti učiteľského študijného programu anglický jazyk a Anglistika na UKF v Nitre pripravili pre žiakov šiesteho ročníka Deň s ESC (English speaking countries). Prezentované boli dve krajiny - Nový Zéland a Írsko. Žiaci boli rozdelení do skupín a zrealizovali rôzne aktivity zamerané na históriu, tradície, jazyk pôvodných a súčasných obyvateľov. Pozreli si zaujímavé videá, vypočuli si piesne v danom jazyku a aj si ich zaspievali, robili doplňovačky, vytvorili skladačky z papiera ... . 

       Pre študentov UKF je to nenahraditeľná skúsenosť v ich profesijnom i osobnostnom raste a pre našich žiakov zaujímavá forma výučby cudzieho jazyka a získanie nových poznatkov a informácií.

      • Talentcentrum

      • Žiaci ôsmych ročníkov v týchto dňoch navštívili novozriadené Talentcentrum v Dolných
       Krškanoch, ktoré pomáha žiakom pri rozhodovaní o výbere strednej školy, budúceho
       povolania a podporuje ich sebapoznanie a rozvíjanie schopností a vedomostí.


       S lektorkou prebrali témy talent, výber povolania, informačné zdroje a pod. Súčasťou
       programu bolo aj zisťovanie záujmov a vedomostí žiakov prostredníctvom dotazníkov. Na
       základe ich výsledkov žiaci uvideli k akému kariérovému typu patria, zistili svoje silné stránky,
       ale aj oblasti, na ktorých môžu ešte zapracovať.


       Po návšteve Talentcentra žiaci absolvovali exkurziu v Súkromnej strednej odbornej škole
       polytechnickej DSA. Navštívili moderné Regionálne tréningové centrum a obzreli si priestory
       školy – učebne, roboty, dielne.


       Všetky tieto poznatky a výsledky môžu potom využiť pri výbere strednej školy a svojho
       budúceho povolania.

       Mgr. Zuzana Gúcka – školská poradkyňa

      • Liga zdravia Slovensko

      • V partnerskej spolupráci s Liga zdravia Slovensko a TOS Vás pozývame na pripravované podujatie..organizátori zabezpečili množstvo užitočných ukážok a prezentácií adresovaných širokej verejnosti v záujme dôležitej prevencie - ochrany a podpory zdravia, preto aj KlauDIA prispeje svojou aktívnou účasťou a okrem Nutričnej akadémie venuje edukačnému podujatiu prednáškový blok na tému Špecifiká stravovania pri diabete..na systémovo zanedbanú oblasť prevencie je dôležité vplývať všetkými možnými spôsobmi, preto ma teší že si kamaráti Imrich Dugovič + BUKASOVÝ MASÍV našli čas aj na šírenie osvety a prídu nám zabezpečiť muzikoterapiu..ďakujeme..tešíme sa na Vás..

      • II.A

      • Žiaci 2.ročníka sa na hodine anglického jazyka na chvíľu  preniesli formou hry do rôznych povolaní a precvičili si slovnú zásobu na tému Jobs.

      • Škola v prírode II.-IV.D

      • V týždni od 23.-27.5.2022 sa žiaci II.-IV.D zúčastnili Školy v prírode. Ich prechodným domovom sa stalo RZ Stará Myjava, ktoré sa nachádza v prekrásnom lesnom prostredí 8 km od mesta Myjava.

       Žiaci spoznávali faunu a flóru miestnej krajiny, utvrdzovali učivo netradičným, zážitkovým vyučovaním. Popoludní sa venovali aktivitám, ktoré ich najviac zaujali. Mohli navštíviť rôzne kluby: streľba z luku, jazda na štvorkolke, rybolov, športové hry, lezecká stena, jazda na koni,  ručné práce, tanečný klub. Zúčastnili sa olympijského popoludnia, kde si zmerali svoje sily a športovú zdatnosť; cesty rozprávkovým lesom – tu si preverili svoje vedomosti o rozprávkach a rozprávkových bytostiach; no vyskúšali si aj cestu strašidelným lesom, počas ktorej prekonávali svoj vlastný strach.

       Do svojich domovov sme sa vrátili bohatší o krásne zážitky.

      • MDD

      • 1. 6. 2022 prežili deti IV. A, C deň plný zábavy a hier. Navštívili kasárne pod Zoborom, kde pre nich pripravili vojaci rôzne aktivity. Deti videli dobové vojenské veci, prezreli si zbrane, skúšali streľbu na terč, vozili sa na vojenskom aute, ... Policajti im ukázali zásah pri unikajúcom podozrivom aute, zneškodnenie výbušniny, prácu psovodov so svojimi psami, mohli si vyskúšať, ako sa sedí v policajnom aute alebo na motorke, ... Hasiči predviedli svoju techniku. Na záver dňa nemohli chýbať ani sladkosti a zmrzlina.

      • Diecézne múzeum

      • Na Deň detí si žiaci 7.B a 7.C prezreli so sprievodcom Nitriansky hrad, spoznali históriu hradnej katedrály, kazemát s tajomstvami a videli vzácne artefakty v Diecéznom múzeu.

      • Veľká Morava

      • Kópie artefaktov z obdobia Veľkej Moravy a život v tomto období žiakom 7., 8. aj 9. ročníka predstavil v piatok 3. júna Matej Šiška.

      • Olympijský deň

      • Dňa 1.6. sme na našej škole zorganizovali Olympijský deň. Zúčastnili sa ho deviataci, ôsmaci a šiestaci. Súťažili vo futbale, florbale, prehadzovanej a volejbale. Vyskúšali si aj iné športové aktivity.

      • Pomôž našej škole vyhrať výpočtovú techniku od Lidla!

      • Aj vďaka vášmu hlasu môžeme vybaviť našu školu modernými notebookmi i desktopmi, monitormi i kamerami a ďalšou technikou v hodnote až 40 000 eur! Stačí nakupovať v Lidli a zbierať balíčky nálepiek „Slovenskô ako maľované“. Vo vnútri nájdete kartičku s hlasovacím kódom, s ktorým môžete od 2. mája do 30. júna 2022 zabojovať za našu školu na stránke malovaneslovensko.sk.

       Ďakujeme za každý hlas! 

      • Divadelné predstavenie v Novom divadle

      •  Deti z I.A, II.A, II.E, III.A, III.B a III.E triedy sa počas ŠKD zúčastnili divadelného predstavenia v Novom divadle v Matici slovenskej pod názvom Rozprávky po telefóne. Vystúpenie bolo veselé, deťom sa veľmi páčilo a mohli sa aj aktívne zapájať.

      • Škola v prírode IV.A

      • 9. - 13.5. 2022 sa žiaci IV. A, B, C zúčastnili školy v prírode v Mýte pod Ďumbierom. Prežili týždeň plný zábavy, hier, divadla, tanca,... Navštívili hrad v Slovenskej Ľupči. Cestou domov sa zastavili v zubrej obore v Topoľčiankach, aby sa dozvedeli o živote zubrov. Bol to týždeň mnohých nezabudnuteľných zážitkov.