• Novinky

      • Vonku nás matematika baví

      • Žiaci VI.A využili dňa 25. 3. 2022 jarné slnečné počasie a triedu a lavice vymenili za vonkajší areál školy. Pracovali s trojuholníkmi a štvoruholníkmi, ktoré boli narysované na chodníku, merali im uhly a určovali ich vlastnosti. Pracovali v skupinách, kde aj za pomoci prírodného materiálu, kamienkov vytvárali rôzne trojuholníky – rovnostranné, rovnoramenné, tupouhlé či pravouhlé... Takýmto netradičným spôsobom si zopakovali vedomosti, ktoré sa v škole naučili. Do svojich aktivít zapojili aj malých šikovných návštevníkov DOD na našej škole, z ktorých, možno už o rok, budú naši prváčikovia.

      • Morena

      • Deti z XII. oddelenia ŠKD ju vyrábali v tvorivých dielňach KOS v Nitre  kukuričného šúpolia . A takto sa im darilo ...

      • Svetový deň vody – V. C

      • Žiaci V. C si pri príležitosti Svetového dňa vody - 22. 3. 2022 vyskúšali na hodine biológie experiment, kde mali možnosť pozorovať a pochopiť princíp čistenia vody v prírodnom prostredí. Vytvorili sijednoduchý model prírodnej čističky vody z PET fľaše a rôznych materiálov ako piesok a štrk, ktoréfungujú v prírode ako účinné filtre. Z výsledkov boli nadšení, podarilo sa im za pomoci vlastnoručnevytvorených zariadení vyčistiť značne znečistenú vodu a mohli tak porovnať kvalitu vody pred a po filtrácii.

      • Nezvyčajný deň v I.B

      • Deň vody si žiaci pripomenuli prečítaním veselého príbehu o kvapkách a svoju pozornosť si overili v odpovediach na otázky za textom. Naučili sa krátku báseň o kvapke. Veľmi ich bavilo Interaktívne cvičenie s kvapkou zamerané na počítanie. Privítali návštevu: jedna z našich mamičiek k nám zavítala prostredníctvom interaktívnej tabule a prečítala nám príbeh o kolobehu vody v prírode.  V závere dňa ich prekvapili žiaci 6.B, ktorí pre každého žiaka pripravili darček - kvapôčku, ktorá v sebe ukrývala zobrazený kolobeh vody v prírode. Bol to naozaj výborný deň!

      • Čítajú starší mladším

      • V dňoch 21. až 23. marca sa uskutočnila v našej škole čitateľská akcia v súvislosti s marcom - mesiacom knihy. Vybraní druhostupniari potešili  zaujímavým čítaním žiakov prvého stupňa. V triedach panovala príjemná atmosféra a zároveň čitatelia potešili svojou prítomnosťou aj svoje bývalé pani učiteľky.

      • Čítanie nás baví

      • Svedčí o tom aj množstvo prečítaných a  odreprodukovaných kníh. Postupne spoznávame aj tituly, ktoré ponúka naša školská knižnica. Podporiť nás prišli tiež starší žiaci, ktorí nám dnes zaujímavo čítali.  

      • Šikovná prváčka

      • Aj prváci dokážu vyjadriť svoj kladný vzťah ku knihám a vzdelávaniu. Dôkazom je tvorivý prístup žiačky Mišky Pozsgaiovej z I.B, ktorá vytvorila vlastnú veršovanú knihu na tému: Rok podľa Mišky. A takto sa jej podarila ...

      • Zbierka na pomoc ukrajinským rodinám

      • Milí rodičia, zbierka pokračuje aj tento týždeň (od 7. 3. 2022). Veci môžete nosiť od 7.00 do 15.00. V prípade, že tento termín niekomu nevyhovuje, veci nechajte v chodbičke školy, my ich prenesieme do nášho skladu.

       Každému za pomoc ďakujeme. 

      • MDŽ

      • K Medzinárodnému dňu žien pripravili deti v II.E pre svoje statočné a obetavé žienky takéto krásne tulipány . Netreba ani polievať,nikdy nezvädnú, podobne ako láska v ich srdiečkach 

      • Karneval

      • Karneval sme si užili aj v 2.B. Bolo kopu súťaží, tancovačiek, občerstvenia a nakoniec aj odmeny 

      • Všetkovedko

      • Dňa  30.11.2021 sa uskutočnila celoslovenská  vedomostná súťaž  Všetkovedko , ktorej sa zúčastnilo 20.048 detí zo Slovenska. Našu školu reprezentovalo 82 žiakov 2.-4. ročníka. Z toho 29 druhákov, 23 tretiakov a 30 štvrtákov. Najúspešnejšími žiakmi, ktorí získali titul Všetkovedko boli Alexandra Rufferová  a Hanka Pagačovičová z 2.E triedy, Nelka Ščibranová a Gregor Lušňák z 3.A triedy, Agátka Žilová zo 4.C triedy. BLAHOŽELÁME!

      • Fašiangy

      • Deti v II.E triede si dokonale užili fašiangové obdobie. Zavŕšili sme ho karnevalom, kde sa mohli dosýta vyjašiť , zasúťažiť si s loptičkami, balónmi, hrou na slepú babu, či v skladaní puzzle. Potom si deti chceli zatancovať a zabaviť sa stoličkovým tancom . Pozrite sa, aké krásne kostýmy si pripravili. A mnohí si svoje masky zhotovili sami .