• Novinky

      • Fašiangové obdobie

      • Deti v II.E triede si dokonale užili fašiangové obdobie. Zavŕšili sme ho karnevalom, kde sa mohli dosýta vyjašiť , zasúťažiť si aj zatancovať . Pozrite sa, aké krásne kostýmy si pripravili. A mnohí si svoje masky zhotovili sami .

      • Láskavosť je dar...

      • Láskavosť je dar, ktorý pramení v láske. V 1.B  sme odštartovali dlhodobý projekt s názvom Učím sa byť láskavý. Vybrali sme si deň sv. Valentína, pretože náš triedny projekt súvisí s lásku človeka k človeku. Len ten, kto je plný lásky, je schopný dávať a prijímať. Život sa skladá z maličkostí, ktoré si denne prejavujeme, ktorými sa navzájom obdarúvame. Ak sa ti náš projekt páči, môžeš sa inšpirovať a stať sa aj ty poslom lásky.

      • ŠK Hviezdoslavovho Kubína

      • Aj na našej škole každoročne zaznieva umelecké slovo prostredníctvom žiakov, ktorí sa zapoja do Hviezdoslavovho Kubína. Školské kolo sa uskutočnilo dňa 17.02.2022. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – poézia a próza.

       II. kategória

       Poézia :

       1. miesto – neudelené

       2. miesto – Bibiana Köbölová 5.A, Martin Rendvanský 6.B

       3. miesto – Marianna Dudová, 6.A

       Próza :

       1.miesto – Adam Cabadaj, 6.B (postup do okresného kola)

       2. miesto – Katarína Balážová, 5.C

        

       III. kategória

       Próza :

       1.miesto – Johana Urminská, 9.B (postup do okresného kola)

       2. miesto – Carla Mia Kosovacová, 7.A

       Výhercom gratulujeme a držíme im palce v okresnom kole!

      • Prerušenie prezenčného vyučovania - IX. C, III. E, IV. D

      • Riaditeľka ZŠ Fatranská 14, Nitra prerušuje prezenčné vyučovanie žiakom IX. C, III. D a IV. D do 25. 2. 2022 (vrátane)v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Rozhodnutím ministra MŠVVaŠ č.2020/21911:1-A1810 zo  dňa 25. novembra  2021.

       Trieda IX. C sa bude vzdelávať hybridným spôsobom, III. D a IV. D dištančne.

       Odôvodnenie

       RÚVZ v Nitre nariadilo Základnej škole, Fatranská 14, Nitra prerušiť prezenčné vyučovanie v III. D, IV. D a IX. C triedach na základe hlásenia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19.

       Ďakujeme za pochopenie. 

       RNDr. S. Palková - riaditeľka ZŠ Fatranská 14, Nitra

      • Olympiáda

      • V poradí XXIV. zimné olympijské hry v Pekingu  nás nenechali chladnými vďaka našej "zlatej" Petre Vlhovej a tiež aj vďaka "bronzovému" hokejovému tímu.

       V 4.D sa žiaci na tvorivom čítaní a písaní  zahrali na novinárov a pripravili si rozhovor s úspešnou Petrou Vlhovou.

       Verím, že naši olympionici, sú vzorom pre naše deti.

      • Srdiečkový týždeň

      • Srdiečkový týždeň v 1.D bol hlavne o tvorení , poznávaní nových techník a používaní rôznych materiálov. Deti tvorenie bavilo a neskrývali pri tom radosť a nadšenie.

      • Láskavosť cez sladkosť

      •  Láskavosť cez sladkosť – takto sa volá voňavá a láskavá iniciatíva, ktorú vymyslela súťažiaca jednej z televíznych relácií. 

       Pointou výzvy je motivovať iných, aby sa ľudia na celom Slovensku spojili a spoločne urobili dobrú vec. 

       My sme v spolupraci s prvákmi z 1.D a ich maminkami p.Kramárovou a p. Dömöšovou upiekli sladkú radosť Hasičskému a záchrannému útvaru v  Bratislave časť Petržalka a Gastroenterologickému a hepatologickému oddeleniu v Nitre . Patrí  Vám  poďakovanie za vašu prácu !  Za doručenie a sprostredkovanie ďakujeme aj p.Juráškovi a p.Pajer.

       Ako povedal J.A.Komenský:" Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád.

      • Deň sv. Valentína

      • Deti na ZŠ Fatranská si tiež pripomenuli Deň sv. Valentína ❤Tento rok sme chceli ukázať, že sa tento sviatok nemusí týkať iba nás- ľudí, ale lásku môžeme prejaviť i ku zvieratkám 🐕🐈🐇. Aj tie ju veľmi potrebujú a verte, že nám ju vždy vrátia ❤.

      • Masky

      • Deti z II.E triedy si fašiangové obdobie spríjemnili aj tým, že si vedia vystreliť i sami zo seba. Veď len pozrite, spoznávate ich? 

      • Valentín

      • Deti na ZŠ Fatranská si tiež pripomenuli Deň sv. Valentína. Tento rok sme chceli ukázať, že sa tento sviatok nemusí týkať iba nás- ľudí, ale lásku môžeme prejaviť i ku zvieratkám. Aj tie ju veľmi potrebujú a verte, že nám ju vždy vrátia.

      • „Štvrtáci čítajú prvákom Osmijanka“

      • V mesiaci február by Krista Bendová oslávila svoje 99.narodeniny. V 4.D sme si veľmi obľúbili jej Osmijanka a všetky  jeho príbehy a dobrodružstvá. Chceli sme, aby aj iné deti počuli tieto krásne rozprávky. A preto sme sa rozhodli, že každý večer od 1.2. o 19:00 budeme čítať cez ZOOM, na dobrú nôcku, Osmijankove rozprávky svojim najmladším spolužiakom, žiakom 1.D triedy. Všetky deti sa z čítania a z počúvanie veľmi tešili. Veľmi sme sa potešili aj spolužiakom z iných tried a dokonca sa k nám pravidelne pridával aj bývalý spolužiak Emanuel, ktorý momentálne s rodinou žije v Írsku.

      • „Láskavosť cez sladkosť“

      • Žiaci 4.D spolu s pani učiteľkou sa zapojili do celoslovenskej výzvy „Láskavosť cez sladkosť“. Svojou bábovkou potešili dobrovoľných hasičov z Malého Cetína. Za vyslanca triedy bol zvolený Matúško Németh. Ten hasičom poďakoval za všetku prácu a pomoc ľuďom, ktorí to v tejto ťažkej dobe potrebujú. Ešte raz všetkým veľmi pekne ĎAKUJEME!!!! 

      • Prerušenie prezenčného vyučovania - VII. B, I. C, II. E, III. A, III. C, III. E, VIII. A, IX. B

      • Riaditeľka ZŠ Fatranská 14, Nitra prerušuje prezenčné vyučovanie žiakom VII. B a VIII. A do 21. 2. 2022 (vrátane), I. C a II. E do 22. 2. 2022 (vrátane), III. A, III. E, III. C a IX. B do 23. 2. 2022 (vrátane)v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Rozhodnutím ministra MŠVVaŠ č.2020/21911:1-A1810 zo  dňa 25. novembra  2021.

       Triedy II. E, VIII. A a IX. B sa budú vzdelávať hybridným spôsobom, zvyšné dištančne.

       Odôvodnenie

       RÚVZ v Nitre nariadilo Základnej škole, Fatranská 14, Nitra prerušiť prezenčné vyučovanie v VII. B, I. C, II. E, III. A, III. C, III. E, VIII. A, IX. B triedach na základe hlásenia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19.

       Ďakujeme za pochopenie. 

       RNDr. S. Palková - riaditeľka ZŠ Fatranská 14, Nitra

      • Karanténne opatrenia - I. A, II. B, IV. B, IV. C, V. A

      • Vážení rodičia,

       aj napriek tomu, že je škola uzavretá a prebieha dištančné vzdelávanie, žiaci týchto tried I. A, II. B, IV. B, IV. C a V. A boli 9. 2. v úzkom kontakte s osobami, kt. bolo testovaním dňa 11. 2. 2022 zistené ochorenie COVID-19.

       Z toho dôvodu je potrebné v zmysle nariadenia RÚVZ dodržať kranténne opatrenia na dobu piatich dní, t. j. do 14. 2. 2022 (vrátane).

       Ďakujeme za pochopenie a prajeme veľa zdravia.

       RNDr. S. Palková - riaidteľka školy

       Nariadenie karanténnych opatrení s poučením

      • Zákaz prevádzky a prerušenie prezenčného vyučovania v ZŠ Fatranská 14, Nitra

      • Riaditeľka ZŠ Fatranská 14, Nitra prerušuje prezenčné vyučovanie v ZŠ Fatranská 14 Nitra, vrátane elokovaného pracoviska v dňoch 10. - 14. 2. 2022 (vrátane).

       Dôvod: Zákaz prevádzky nariadením RÚVZ z dôvodu hlásenia výskytu chrípky, chrípke podobných ochorení, ochorení COVID-19 a ďalších akútnych respiračných ochorení. 

       Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa rozvrhu uvedeného v organizácii vyučovania. Z obedov sú deti odhlásené automaticky.

       Verím, že týchto päť dní nám pomôže. RNDr. S. Palková

       Rozhodnutie RÚVZ

       Organizácia vyučovania