• Novinky

      • ŠK v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko

      • Prednes slovenských ľudových povestí, Šaliansky Maťko, má bohatú tradíciu. Už vyše 25 rokov oslovuje malých i veľkých. Deti ZŠ sa učia o histórii aj prostredníctvom povestí. Aj o tom je Šaliansky Maťko, aby prostredníctvom povestí poznávali históriu a bohatstvo našej krajiny. Dňa 20.01.2022 sa uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko. Porota vybrala zo zúčastnených tých najlepších. Ocenení boli títo súťažiaci:
       II.kategória – žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ:
       1.miesto – Lara Mochnaľová, 5.A
       2.miesto – Adam Velčický, 5.B
       III.kategória – žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ:
       1.miesto – Adam Cabadaj, 6.B
       2.miesto – Lea Juhásová, 6.C
       Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazom blahoželáme!

      • OK olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo online okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. 

       Našu školu reprezentovali žiačky: 

       Khan Habiba Ahmad 7.B v kategórii 1A

       Linda Garajová 9.B v kategórii 1B

       Obidve žiačky sa stali úspešnými riešiteľkami olympiády.

       Srdečne gratulujeme.

      • Spolu múdrejší 3

      • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace január až jún 2022.

       Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

       Program je tak, ako predchádzajúce  programy, určený na podporu ZŠ a SŠ, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností.

       Doučovanie bude prebiehať v ranných a poobedňajších hodinách v stanovenom rozsahu.

       Tešíme sa, že MŠVVaŠ vybralo aj našu školu a  môžeme tak už po tretí krát pokračovať v napomáhaní žiakom, ktorí to potrebujú a majú o doučovanie záujem.

        

      • OZNAM

      • Dňa 24.01. 2022 v pondelok o 16,30 hod. sa uskutoční rodičovské združenie online formou.

       Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

      • „Starý mobil sem“ – výherca.

      • Každoročne sa počas septembra a októbra zapájame do celoslovenského zberu mobilných telefónov s názvom „Starý mobil sem“. Tento rok sa aj s naším pričinením podarilo vyzbierať neuveriteľných 26 642 mobilných telefónov! Do zberu sa zapojilo 258 škôl z celého Slovenska. Najlepší „zberači“ boli odmenení novučičkým tabletom a jedným z nich je aj náš žiak VI. A triedy Filip Jakubík. Vyzbieral 89 starých mobilných telefónov. Filipko, gratulujeme!

       Zber mobilov sa bude konať aj budúci školský rok, tak neváhajte a začnite zbierať už teraz, aby ste jedným z výhercov mohli byť aj vy.