• Novinky

      • Prerušenie vyučovania V. A, C, VI. B a III. B

      • Riaditeľka Základnej školy, Fatranská 14, Nitra oznamuje, že v V. C a v V. A triede  prerušuje výchovno - vzdelávací proces z dôvodu pozitivity žiakov od 25. 10. a v VI. B a III. B triede od 27. 10. 2021. 

       Žiaci týchto tried budú mať dištančné vzdelávanie. Od štvrtka 28. 10. budú jesenné prázdniny. Zo stravy budú odhlásení všetci žiaci týchto tried.

       S rozhodnutím RÚVZ budú oboznámení len zákonní zástupcovia žiakov danej triedy a zamestnanci školy - dotknuté osoby. Dodatky k usmerneniu k prevádzke školy, ukončeniu karantény a k ukončeniu dištančného vzdelávania dostali prostredníctvom IZK všetci rodičia a  zamestnanci našej školy.Ďakujeme za pochopenie. RNDr. S. Palková - riaditeľka ZŠ Fatranská 14, Nitra

      • Prerušenie vyučovania I. B, C

      • Riaditeľka Základnej školy, Fatranská 14, Nitra oznamuje, že v I. B a v I. C triede  prerušuje výchovno - vzdelávací proces z dôvodu pozitivity žiakov od 28. 10. 2021. 

       Žiaci týchto tried budú mať po jesenných prázdninách dištančné vzdelávanie. Zo stravy budú odhlásení všetci žiaci týchto tried.

       S rozhodnutím RÚVZ budú oboznámení len zákonní zástupcovia žiakov danej triedy a zamestnanci školy - dotknuté osoby, s dodatkami k usmerneniu k prevádzke školy, ukončeniu karantény a k ukončeniu dištančného vzdelávania dostanú prostredníctvom IZK všetci rodičia a  zamestnanci našej školy.Ďakujeme za pochopenie. RNDr. S. Palková - riaditeľka ZŠ Fatranská 14, Nitra

      • Potravinová zbierka.

      • Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe sme na našej škole zorganizovali v dňoch 1. 10. -17. 10. 2021 potravinovú zbierku v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska. Zapojili sa všetky triedy a vyzbierali sme množstvo trvanlivých potravín aj drogérie, čím aspoň malou mierou uľahčíme život týraným ženám, deťom a obetiam domáceho násilia, ktoré našli svoje útočisko v Centre Slniečko v Nitre. Vyzbierané potraviny sme odovzdali za prítomnosti Jany Moravčíkovej, zástupkyne Potravinovej banky Slovenska pre nitriansky región a p. Mariane Kováčovej, riaditeľke Centra Slniečko.

       VEĽKÁ VĎAKA patrí všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a tým ukázali bezhraničnú veľkosť svojho srdiečka.

      • Starý mobil sem!

      • Počas septembra a októbra sa žiaci našej školy mohli zapojiť do zberu starých mobilných telefónov a tým im dať druhú šancu!  V telefóne sa totiž nachádzajú minerály,  na ťažbu ktorých sa zneužívajú  deti a financujú zbrojný priemysel. Každý telefón prejde počas výroby tisícky kilometrov, kým sa dostane k spotrebiteľovi a zanechá tak obrovskú ekologickú stopu. Preto sme veľmi radi, že sa podarilo vyzbierať až 288 mobilných telefónov. Ďakujeme!

      • Svetový deň jablka

      • Žiaci 1. stupňa v Janíkovciach oslávili Svetový deň jablka. Všetci mali na desiatu jabĺčko, spievali piesne o jabĺčkach, tvorili, počítali a ochutnávali dobroty z jabĺk.

      • Škola priateľská k deťom

      • V rámci programu UNICEF „Škola priateľská k deťom“ sme dňa 26.10.2021 so žiačkami
       deviateho ročníka pomáhali pro roznášaní letákov do schránok v okolí našej školy. Obsah
       letáčika bol zameraný na projekt organizácie UNICEF „SVETOVÝ RODIČ UNICEF“
       SVETOVÍ RODIČIA sú vizionári, ktorí pomáhajú deťom po celom svete: deťom v každom
       veku, v každej situácii – neprestajne. Dnes môže príspevok SVETOVÉHO RODIČA pomôcť
       malému dievčatku dostať sa prvýkrát do školy. Zajtra môžeme zabezpečiť potravu
       podvyživenému dieťatku alebo môže byť ďalšie dieťa oslobodené od detskej práce.
       SVETOVÝ RODIČ nepodporuje len jedno dieťa, pomáha všetkým deťom na miestach, kde je
       pomoc práve najviac potrebná.
        Vďaka rodine SVETOVÝCH RODIČOV dokáže UNICEF plánovať svoje aktivity a poslať
       pomoc vždy tam, kde to deti najviac potrebujú.

      • Na pamiatku  jeden a pol milióna židovských detí

      • Žiaci 9. A  pod vedením pána učiteľa PhDr. Jozefa Blaha vysadili cibuľky krokusov na pamiatku  jeden a pol milióna židovských detí, ktoré zahynuli počas holokaustu a tisícky ďalších detí, ktoré sa stali obeťami nacistických zverstiev. Žiaci sa tak zapojili do projektu Šafran, ktorý ich uvedie do problematiky holokaustu a zvýši ich povedomie o nebezpečenstvách rasizmu a nedostatku tolerancie. Už koncom januára alebo začiatkom februára  by  krokusy mali zažiariť žltou farbou v čase Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27.januára).

      • Zo života škol

      • https://tvnitricka.sk/zo-zivota-skol-zs-na-fatranskej-ulici/

       Žiaci 9. ročníkov sa začastnili na zážitkovom učení s názvom Rozhodovanie, ktoré im pripravilo občianske združenie Post Bellum. Na základe príbehov podľa skutočných udalosti žiaci riešia problémy migrácie, antisemitizmu, xenofóbie či rasovej neznášanlivosti. Podľa príbehov budú riešiť životne dôležitú otázku - odchod zo svojej rodnej krajiny, od rodiny, od priateľov.

       Aj našich deviatakov o chvíľu čaká dôležité rozhodnutie - výber strednej školy. Toto rozhodnutie im môže ovplyvniť celý svoj život, preto si musia uvedomiť ako je to dôležité a náročné. Prajeme im veľa šťastia pri ich dôležitom životnom rozhodnutí. 

      • Cestovného ruchu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

      • Žiaci 6.A a 6.C sa zúčastnili besedy s pánom RNDr. Jánom Veselovským PhD. z katedry Cestovného ruchu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý im prišiel porozprávať zážitky a skúsenosti z jeho cesty na KILIMANDŽÁRO. ✈️🗻

      • Šarkaniáda

      • V piatok 22.10. vietor vylákal von šarkany vytvorené deťmi v školskom klube v Janíkovciach. Boli vytvorené s veľkým nadšením a šarkany sa deťom odmenili svojím pohľadom a vzlietnutím vo vetre. Budú nás ešte nejaký čas potešovať na nástenke v triede a potom si nájdu svoje trvalé bydlisko u majiteľov.

      • Radosť z tekvíc

      • Vo štvrtok 21.10.2021 všetky deti v školskom klube v Janíkovciach prežili veľkú radosť pri sledovaní zmien, ktoré sa diali s obyčajnými tekvičkami. Podarilo sa nám vytvoriť maminu s dvoma detičkami. A naše druháčky dvojičky Leonie a Wendy doma vytvorili tekvice ako leto a jeseň. Tekvice sme odviezli na ZŠ Fatranská na výstavu medzi ďalšie tekvice. Tešíme sa, že aj iní sa potešia pri pohľade na milé "stvorenia".

      • Halloween v 1.A a 2.A ŠKD

      • Na Fatranskej už tradične nesmie chýbať halloweenské popoludnenie pre prvákov z 1.A a druhákov z 2.A. Tohto roku sme ho zorganizovali v pondelok 25.10. Pre našich najmladších žiakov prvého stupňa sme mali pripravené rôzne úlohy spojené so zábavou. Keď sa im to podarilo, poobedie pokračovalo zábavnými súťažami pri parádnom občerstvení, za ktoré vďačíme ochotným mamičkám. 

       K tej správnej atmosfére nám tento rok dopomohla aj vychádzka do okolia školy v maskách. 

      • HALLOWEEN

      • Detičky z VIII, IX, X a XI oddelenia ŠKD si vyzdobili tekvičky a chodbu na blížiaci sa HALLOWEEN. Mali z toho obrovskú radosť 

      • Post Bellum

      • Žiaci 9. ročníkov sa začastnili na zážitkovom učení s názvom Rozhodovanie, ktoré im pripravilo občianske združenie Post Bellum. Na základe príbehov podľa skutočných udalosti žiaci riešia problémy migrácie, antisemitizmu, xenofóbie či rasovej neznášanlivosti. Podľa príbehov budú riešiť životne dôležitú otázku - odchod zo svojej rodnej krajiny, od rodiny, od priateľov.

       Aj našich deviatakov o chvíľu čaká dôležité rozhodnutie - výber strednej školy. Toto rozhodnutie im môže ovplyvniť celý svoj život, preto si musia uvedomiť ako je to dôležité a náročné. Prajeme im veľa šťastia pri ich dôležitom životnom rozhodnutí.