• Novinky

     • Divadlo Andreja Bagara v Nitre. 

      Žiaci 7.C a 8.B triedy sa v dňoch 30.11. a 2.12. zúčastnili divadelného predstavenia autorskej rozprávky na motívy legendy o bájnom anglickom ľudovom hrdinovi Robinovi Hoodovi, ktorý údajne žil v Sherwoodskom lese v Nottighamshire v strednom Anglicku v čase vlády kráľa Richarda I. Levie srdce. Robin Hood bol šľachetný zbojník, pomstitel bezprávia a ochranca chudobných. Ospevovali ho stredoveké ľudové povesti, neskôr bol hrdinom mnohých filmov, seriálov, kníh, komiksov aj počítačových hier. Príbeh o bájnom šľachetnom hrdinovi, ktorý žije v tajuplnom Sherwoodskom lese je veľmi podnetný námet na rozprávku pre detského diváka práve preto, že okrem dobrodružstva, tajomstva, odvahy, lásky (Robina k Lady Marion) prináša pozitívne hodnoty ako boj proti bezpráviu, boj za spravodlivosť, ochranu utláčaných a chudobných a hlavne je to príbeh, kde dobro v podobe hrdinského Robina Hooda zvíťazí nad zl

     • Mikulášsky vláčik v SPM

      Vo štvrtok 1. decembra sa boli deti 2.A 3.A a 3.E triedy previezť na Mikulášskom vláčiku v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu. Privítali ich Mikuláš s anjelom i čertom. Deti sa zoznámili s vianočnými tradíciami, zohriali sa teplým čajíkom, prezreli si ľudovú školu, v akej sa učilo kedysi. A na záver si nakúpili krásne medovníčky i voňavé mydielka, ktorými chceli potešiť svojich blízkych.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

      Dňa 16.11.2022 sa na našej škole uskutočnil 33. ročník Olympiády v anglickom jazyku. Školského kola sa zúčastnilo 31 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách: 1A - 6. a 7. ročník, 1B - 8. a 9. ročník. Súťažiaci sa museli popasovať s náročnými úlohami v písomnej časti (slovná zásoba, gramatika, počúvanie a čítanie s porozumením) a v ústnej časti museli predviesť ovládanie angličtiny pri tvorbe príbehu a voľnom rozhovore.

     • Divadlo

      V pondelok 21.11. v Novom divadle žiaci 1.- 4.D, 2.B a 2.C privítali "Kocúra v čižmách."

      "Nie je všetko zlato, čo sa blyští, účel nesvätí prostriedky a pravda, láska a dobro sa patrične odmenia."

     • Bubnovačka 2022

      Dňa 18.11. sa na našej škole uskutočnila Bubnovačka 2022. Hlasným bubnovaním deti podporili myšlienku: "Aby bolo deti lepšie počuť". Je to podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím.

  • Partneri

   • ZŠ Odborne
   • Národný projekt
   • MPC
   • OPLZ
   • Ministerstvo
   • EU
   • Florbal4u
   • Tempish
   • Plán obnovy
   • Financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.